Motormännen kräver kompensation

Foto: Claudio Bresciani/TT
Äldre dieselbilar kan snart stoppas från att köra i stadskärnor. Arkivbild.

avTT

NYHETER

Trots att regeringen skjuter på det potentiella dieselförbudet – tiotusentals bilister riskerar att drabbas, enligt konsumentorganisationen Motormännen som vill se kompensation.

– Det blir kostsamt för hushåll att behöva byta bil, säger Heléne Lillja, kommunikationschef på Motormännen.

TT: Krav på kompensation?

– Jag tycker absolut att det behövs en kompensation, säger Lillja.

Exakt hur är svårt att säga, men hon pekar bland annat på höjda skrotpremier.

Flexiblare regler

M skulle också vilja se flexiblare miljözoner. Visst behövs regler för luftkvaliteten men de farliga värdena nås bara vissa dagar och tider, enligt organisationen. Och kraven borde framför allt riktas mot biltillverkarna.

– Många i bilbranschen kommer säkert att tycka det här är bra, nu får de sälja fler nya bilar, säger Heléne Lillja.

Mycket riktigt. Branschorganisationen Bil Sweden välkomnar beskedet och tycker det är bra att regeringen skjuter fram införandet av de skarpare dieselgränserna till 2022. Men det är viktigt med en balans så att dieselbilen inte försvinner.

"Om Sverige ska klara de högt uppsatta klimatmålen fram till år 2030 så kommer dieselbilen att spela en viktig roll. Dieselbilen har varit en bidragande orsak till att personbilstrafiken de senaste åren kraftigt minskat sina koldioxidutsläpp i Sverige. Ska vi nå klimatmålen till 2030 kommer moderna dieselbilar att behövas”, skriver Bil Swedens vd Mattias Bergman i en kommentar.

Inte så många

Förslaget om miljözoner är "en bra idé", tycker Svante Axelsson, samordnare för organisationen Fossilfritt Sverige. Han tror inte att alltför många bilister kommer att känna sig hårt drabbade, även om det blir stopp för äldre dieselbilar i en stor del av storstäderna.

– Jag tror att det finns en tillräcklig acceptans. I första hand kommer det här att gälla några enstaka stadskärnor i storstäderna, kanske också i städer som Helsingborg och Uppsala, säger han.

– Dessutom kommer kommunpolitikerna troligen att introducera zonerna relativt långsamt. De vill inte gå för hårt fram.

Han håller med om att dieselbilarna kan vara på väg bort, efter att ha varit subventionerade i decennier:

– Det finns ett klart hälsoproblem med dieselbränslet, som biltillverkarna har hållit tyst om eller ljugit om, säger han.

Dieselbilarna har haft sina förespråkare eftersom de släpper ut mindre mängder växthusgaser. Men den hållningen ger inte Svante Axelsson mycket för:

– Inne i storstäderna är hälsoproblemen större än problemen med klimatutsläpp. Dessutom tror jag inte att dieselbilarna kommer att ersättas av rena bensinbilar, utan av elbilar och hybridbilar.