Sveriges vargjakt kan stoppas av EU – avgörs den här veckan

M-politiker kritisk: ”Förslaget leder till mångdubbelt fler vargar”

EU-kommissionen vill stoppa Sverige från att ha jakt på varg, björn och lo.

Senast i denna vecka måste yttranden komma in – sedan klubbas beslutet.

– Blir förslaget verklighet får vi mångdubbelt fler vargar, säger Christoffer Fjellner, M, EU-parlamentariker.

Sverige har under flera år fått hård kritik av EU-kommissionen för att licensjakt tillåts på de stora rovdjuren varg, björn och lo.

Jakten anses strida mot EU:s naturskyddsregler och ändras inte vargpolitiken har EU hotat att dra Sverige inför rätta.

Ett nytt förslag har nu tagits fram för hur medlemsstaterna ska genomföra EU:s art-och habitatdirektiv, ett så kallat guidance document.

Enligt Christoffer Fjellner är detta, EU-kommissionens tolkningsförslag, restriktivt. Det kommer att få långtgående konsekvenser för den svenska förvaltningen av framförallt rovdjur, i synnerhet varg och i princip omöjliggöra jakt om det blir verklighet.

”Kommer få varg i samtliga län”

Enligt Fjellner är en av de största förändringarna att vargpopulationen ska bedömas utifrån lokala och regionala populationer, inte på nationell nivå.

– Det innebär att vi kommer att få vargar i hela Sverige, inte bara i länen där de finns i dag, säger han till Aftonbladet.

– Blir förslaget verklighet får vi mångdubbelt fler vargar. Priset för det får den svenska landsbygden och människorna som lever nära vargen betala.

Christoffer Fjellner menar att Svenska regeringens representanter hittills varit för passiva och därigenom godkänner Kommissionens förslag - och på så sätt underkänner riksdagens och Högsta förvaltningsdomstolens beslut att tillåta licensjakt på varg.

Jägarnas representant är också mycket kritisk till förslaget.

”Ett skamligt förslag”

Torbjörn Larsson, är ordförande i både Svenska Jägareförbundet och den europeiska jägarorganisationen FACE.

Han säger att det visserligen rör sig om rådgivande riktlinjer.

– Men i praktiken så är de rätt styrande ute i medlemsstaterna, därför är det viktigt att det blir rätt.

Det förslag som nu ligger betecknar han som ”skamligt”.

– Det allvarligaste är att man ska inte ta hänsyn till människor som drabbas. Socioekonomiska konsekvenser ska man inte bry sig om, säger Torbjörn Larsson.

– Det kommer bara förvärra situationen. De som drabbas måste känna att de kan vara med och besluta och påverka sin egen situation. För det är till syvenede och sist de som får ta konsekvenserna - inte dom som sitter i Bryssel eller någon annan storstad - utan de som försöker leva och brukar naturen.

”Regeringen måste yttra sig”

Senast i denna vecka ska synpunkter lämnas in.

Christoffer Fjellner säger att Sverige nu har några dagar på sig ”att stoppa dumheterna”.

– Men det är inte konstigt att EU jagar Sverige för att Sverige jagar varg när vi har en regering som inte försvarar svensk vargpolitik i Bryssel. Nu måste vi bara tvinga regeringen att stå upp för riksdagens vargbeslut.

Torbjörn Larsson säger att han förutsätter att regeringen kommer att yttra sig.

– Hur de yttrar sig vet jag inte men jag förutsätter att det blir i enlighet med de beslut som är tagna.

Antalet vargar minskar

Enligt Naturvårdsverkets inventering 2017/18 fanns det 305 vargar i Sverige. Det var en minskning från vintern innan med 14 procent då inventerarna kunde räkna till 355.

Naturskyddsföreningen arbetar emot jakt på de stora rovdjuren och beskriver resultatet av sitt arbete på området:

Sammantaget har vi hittills räddat cirka 60 vargar undan jakt genom att tillsammans med Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden, WWF överklaga licensjakt och skyddsjakt på genetiskt värdefulla vargar.

Föreningen hänvisar till undersökningar av hela befolkningens inställning och som visar att en majoritet vill att de stora rovdjuren ska få leva här.

Publisert:

LÄS VIDARE