Mary Mårtensson: Mobbas du på jobbet? Polisanmäl!

Hot, fula ord, svordomar, tillmälen, sexuella  trakasserier, mobbning, skäll, nedvärdering, utfrysning, våld.

Ännu en gång vittnar Aftonbladets läsare om hur illa ställt det är på arbetsplatser i Sverige.

Och om hur fruktansvärt anställda kan bli behandlade, många gånger av sina chefer.

Enligt lagen har arbetsgivaren huvudansvaret för att förebygga mobbning. Den som blivit utsatt ska snabbt få hjälp och stöd.

Till vår hjälp har vi:

 Brottsbalken (om exempelvis sexuellt ofredande),

 Diskrimineringslagen - mot diskriminering avseende kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Föreskriften om kränkande särbehandling - avseende mobbning, psykiskt våld, social utstötning och trakasserier, även sexuella trakasserier.

Men i praktiken tillgrips sällan lagen vid mobbning på jobbet. Det blir lätt så när cheferna håller varandra om ryggen. Och facket viker ner sig.

Till slut har den mobbade tappat hela självförtroendet, sin självkänsla och tillit till andra. De drabbas av depression, utmattning, sömnrubbningar och posttraumatiskt stressyndrom. Och blir sjukskrivna.

Åtalet var unikt

På så vis leder ett allvarligt arbetsmiljöproblem - som är en ledarskapsfråga - och ett arbetsmiljöbrott till sjukdom hos den enskilde.

Det hände socialsekreteraren Lars Persson, 53, i Krokom. Han fick en ny chef. Hon började leta fel på honom, tyckte inte att han dög. Han vände sig till sina högre chefer, men de lyssnade inte. Han begärde omplacering, utan gehör.

Lars Persson mådde allt sämre. Han blev djupt deprimerad och sjukskriven. Till slut tyckte han inte ens att han var värd smutsen under sina egna fötter.

Han tog sitt liv 2010.

Hans änka Maria Persson vägrade acceptera arbetsgivarens agerande. Hon och parets tre barn polisanmälde fem chefer på socialtjänsten i Krokoms kommun.

Åse Schoultz, kammaråklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Östersund, väckte åtal mot två mellanchefer vid Östersunds tingsrätt. De dömdes i februari i år till villkorligt fängelse och dagsböter för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död.

Åtalet var unikt. Det var första gången som åtal väckts i Sverige om arbetsmiljöbrott och vållande till annans död, genom kränkande särbehandling som ledde till psykisk ohälsa. Och som någon dömdes.

Arbetsgivare och chefer går fria

Enligt en grov, officiell uppskattning tar årligen 100-300 personer livet av sig som en följd av mobbning på arbetsplatsen.

För dem som mobbats länge blir facit nästan alltid detsamma. De blir uppsagda, utköpta eller säger upp sig själva. Arbetsgivaren och cheferna går fria.

Om arbetsgivarna inte klarar av att fullgöra sina lagstadgade åtaganden måste vi dra åt tumskruvarna.

Därför borde fler göra som Maria Persson, Ging Eriksson, 27, och Jeanette Vänttinen, 27,

Polisanmäl!

Publisert: