Socialdemokraterna bryter sitt vallöfte om snuset

Uppdaterad 2015-12-17 | Publicerad 2014-10-07

DYRARE PRIS Skatten höjs - då blir dosan dyrare.

Regeringen vill höja skatten på snuset dubbelt så mycket som på cigaretter.

Därmed sviker man sitt löfte från valrörelsen om att inte höja skatten lika mycket på båda varorna.

– Vi behöver pengarna till investeringar i jobb, skola och välfärd, säger finansskottets ordförande Fredrik Olovsson (S).

I vårbudgeten 2014 meddelade dåvarande finansminister Anders Borg (M) att tobaksskatten skulle höjas. Man skiljde på snus, där ökningen var 22 procent, och cigaretter där skatten skulle upp med blott tre procent.

Beskedet att höjningen var högre på snuset fick Socialdemokraterna att sparka bakut och kalla det för "hälsomässigt ologiskt".

– När regeringen höjt tobaksskatten har man höjt den mycket mer på snus än på cigaretter. Ur ett folkhälsoperspektiv är det konstigt att relativt sett freda cigaretterna,  sa Leif Jakobsson, som då var skatteutskottets vice ordförande Leif Jakobsson (S).

Lovade åtta procents höjning på båda

Under valrörelsen gav partiet beskedet att skattekvoten på snus och cigaretter skulle höjas lika mycket, med åtta procent på båda varorna. Men när den nya regeringen, där Socialdemokraterna och Miljöpartiet ingår, i går presenterade sin uppgörelse om skatterna inför budgeten lät det annorlunda. Man sviker nu sitt löfte och föreslår där att skatten på snus höjs med cirka tolv procent. Det är dubbelt så mycket jämfört med höjningen som föreslås för cigaretter, en ökning med sex procent.

Enligt regeringens uträkningar innebär skattehöjningen att ett paket med 19 cigaretter som i dag kostar 55 kronor ökar till 57,41 kronor och att en dosa portionssnus ökar från 43 till 44,41 kronor.

"Vi behöver pengarna"

Fredrik Olovsson (S) är ordförande i riksdagens finansutskott. Han lyfter fram att skattehöjningen på snus är en halvering jämfört med vad Alliansregeringen ville införa.

– Vi ser att vi behöver den här knappa miljarden som tobaksskattehöjningen ger eftersom de finns stora hål i de offentliga finanserna. Vi vill investera mer i skola, jobb och välfärd. Då behöver vi pengar. För att få in dem visar beräkningarna att den här konstruktionen som ger oss dem.

Men ni lovade ju något helt annat i valrörelsen?

– Man vill ju alltid göra exakt som man sagt, men vi tycker att vi kommit väldigt långt när vi har halverat den ökning som Borg la fram och ändå får in de resurser vi behöver för välfärden.

Då kallade ni det hälsomässigt ologiskt att höja skatten mer på snus än på cigaretter?

– Att höja skatten på cigaretter har naturligtvis också hälsoaspekter. Men det här är så klart också en ekonomisk fråga, eftersom vi har en tuff situation med stora underskott. Det är viktigt att få in pengarna. Med det här förslaget så får vi det.

Har ni inte svikit snusarna?

– Jag tycker snusarna kan glädja sig åt att vi har kunnat halvera den ökning som Moderaterna ville införa.

Följ ämnen i artikeln