Göran Persson och Anitra Steen i hyrestvist

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Vill säga upp ett avtal om bostadsarrende för att få mer betesmark

1 av 3 | Foto: Foto: Scanpix
Ordning på torpet Göran Perssons och Anitra Steens gård Torp i Sörmland.

Göran Persson och Anitra Steen vill sälja egenproducerat nötkött - och behöver mer betesmark. 

Nu vill de säga upp ett arrendeavtal med ett par som haft en sommarstuga på ägorna sedan 1981.

– Jag är jätteupprörd eftersom jag tycker de ljuger i sin ansökan, säger en av hyresgästerna till Aftonbladet.

Den före detta statsministern och S-ledaren Göran Persson och Svenska Spels styrelseordförande Anitra Steen köpte Torps gård vid sjön Båven i Sörmland för 12,5 miljoner kronor 2005.

Sedan dess har paret byggt en mangårdsbyggnad i karolinerstil för en uppskattad kostnad på sex miljoner kronor - och dessutom köpt en granngård för 9,9 miljoner kronor.

Och paret har gjort en bra affär.

Enligt en uppskattning i Dagens Industri från 2009 så hade värdestegringen varit 10 miljoner kronor.

Vill göra sig av med hyresgäster

Men paret är inte riktigt nöjda med situationen vid Torps gård.  

Nu vill Persson och Steen säga upp ett avtal om bostadsarrende med ett par som haft ett område på cirka 1000 kvadratmeter inom ägorna sedan 1981.

I en ansökan till arrendenämnden i Västerås yrkar Persson och Steen på att avtalet ska upphöra den första april 2015.

De menar att den byggnation - ett fritidshus på drygt 30 kvadratmeter - som finns på arrendestället inte uppfyller bostadsarrendelagstiftningen på bostadshus.

Persson och Steen anser att tomten kring sommarstugan är "synnerligen ovårdad" och att detta "förfular arrendestället och omgivningen".

Paret hävdar också att hyresgästerna har åsidosatt sina förpliktelser och att byggnaden uppförts utan bygglov.

Vill sälja kött

I ansökan står det att Perssons och Steens ambition är att återskapa landskapsbilden till hur den såg ut på 1950-talet.

Deras affärside är att sälja egenproducerat nötkött direkt till slutkund - och all tillgänglig betesmark är av avgörande betydelse.    

Aftonbladet har varit i kontakt med Anitra Steen som inte vill kommentera tvisten.

– Det tycker jag inte är en fråga som har något allmänintresse och i den mån du vill ha kommentarer får du vända dig till vårt juridiska ombud, säger hon.

Paret som hyr området bestrider uppsägningen.

– När vi började hyra det här området 1981 så var det bebyggt. Det lilla huset är byggt redan på 1960-talet så om det saknades bygglov då är det redan preskriberat. Så jag förstår inte varför de tar upp det. Jag är jätteupprörd eftersom jag tycker de ljuger i sin ansökan, säger en av hyresgästerna till Aftonbladet.    

Billig hyra           

Enligt hyresgästen ligger deras hus dolt för Persson och Steen.

– Jag förstår inte att de tycker att det förfular. Huset syns ju bara från sjösidan. Det är säkert tre kilometer från deras gods också. Så det stör inte deras utsikt. Vi hade önskat att köpa marken i stället för att arrendera den så att vi skulle kunna bygga ett större hus så att vi får plats.

Hyresgästen fortsätter:

- Persson och Steen har ju lagt löjligt mycket pengar på sitt gods. Och vi tror att det retar dem att de inte får in några inkomster av oss. Arrendet är billigt. Men vi stör ju ingen. Vi är där någon gång per vinter och sedan på sommaren.

– Persson och Steen hävdar ju att deras kor ska gå där. Men det finns ingen mark att äta på, det är ju en stenhäll. Men det känns väldigt sorgligt eftersom våra barn har vuxit upp där på somrarna. De är fruktansvärt ledsna. Vi hoppas vi får fortsätta hyra.

Publicerad: