Vattenmassorna har runnit undan

1 av 2
NYHETER

De stora vattenmassor som översvämmat Kristinehamn natten till torsdagen har till stor del sjunkit undan.

– Krisläget är över. Nu fokuserar vi på att återställa samhällsfunktionerna så som de såg ut innan översvämningarna, säger Anders Dahlén, kommunchef i Kristinehamn.

Kulmen som väntades för översvämningarna under fredagsmorgonen kom aldrig.

Förutom några lokala regnskurar har ingen mer nederbörd fallit över Kristinehamn under natten.

För räddningstjänst och kommun börjar nu ett omfattande arbete att röja upp skadorna och hjälpa drabbade invånare med att pumpa ut vatten från källare.

– Vi har förhöjd beredskap och fortsätter följa läget. Parallellt jobbar vi för att vidta de åtgärder som behövs, säger Per Modin, ställföreträdande räddningschef i Kristinehamn.

På sina ställen är infrastrukturen hårt drabbad med bortspolade vägar och broar.

– Naturligtvis rör det sig om jättekostnader – kommunala ingrepp som måste göras med skattepengar. Vi inte vet hur mycket det kommer kosta än, säger Per Modin.

Dammarna under kontroll

Under gårdagseftermiddagen inkallades 32 man från hemvärnet för att hjälpa till att bygga barriärer med sandsäckar. Polisen har kallat in förstärkning från övriga Värmland och från Örebro.

De skolor som under gårdagen hölls stängda har öppnats igen.

Men E18, som på sina ställen det senaste dygnet varit helt översvämmat, är fortfarande avstängd.

Nicklasdammen, som under torsdagen befarades brista, är under kontroll igen.

– Det har skett en kraftig vattensänkning. Från det mest kritiska läget i går har vattenbeståndet nu sjunkit med 45 centimeter och håller sig inom det normala värdet, säger Per Modin.

Tio millimeter regn

Regn väntas falla över hela Värmland i dag, men inte i några stora mängder. Enligt SMHI rör det sig om ungefär tio millimeter.

– Det krävs ganska mycket för att samma sak ska hända igen. Då ska det regna väldigt kraftigt, säger Jenny Axén Mårtensson, hydrolog på SMHI.