Skoloffensiven ska lösa integrationen

avPär Karlsson

1 av 2

Regeringen går på skoloffensiv - för att få till en bättre integration.

Man utlovar bland annat att fler lärare med utländsk bakgrund ska komma i arbete och att barn som kommer till Sverige snabbt ska hamna i rätt klass och få extra stöd på sitt hemspråk.

– Görs det här rätt kommer hela Sverige att tjäna på det, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S).

Under våren har integrationsförslagen duggat tätt från Allianspartierna. I veckan var det regeringens tur att berätta hur man vill komma till rätta med de problem man ser. Man gjorde det genom ett "etableringspaket" som utlovade satsningar på jobb, skola, kommunernas flyktingmottagande samt civilsamhällets roll.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har meddelat att regeringen vill inleda samtal med arbetsmarknadens parter för att få fram "snabbspår" så att nyanlända snabbt ska få jobb.

"Mer jämlik skola"

För Aftonbladet berättar nu utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) om de första utbildningssatsningarna som dragits i gång för att förbättra både skolan och integrationen. Utmaningen är att lyckas vända de sjunkande skolresultaten i en tid när många människor tar sin flykt till Sverige.

– Nyanlända elever måste snabbt komma in i det svenska utbildningssystemet och få en bra skolgång. För de något äldre måste vi ha en Sfi-utbildning som är individanpassad och effektiv, där man får lära sig språket på ett tidigt stadium och har nära kontakt med arbetsmarknaden, säger Aida Hadzialic.

Sedan tidigare är det känt att regeringen vill jobba för en "mer jämlik skola" i hela landet. Det ska även genomsyra de förslag som nu läggs fram, säger ministrarna.

En nyanländ som kommer till Sverige ska inom två månader efter att personen haft kontakt med skolväsendet ha fått sina tidigare kunskaper kartlagda. Dessutom ska personen ha blivit placerad i den årskurs som passar.

Ska utvärderas

– Vi vet att i kommuner som lyckas med att ge nyanlända samma chans som den som har växt upp i Sverige jobbar bra med kartläggning. Men det ser väldigt olika ut i olika kommuner. Det är därför vi behöver en lagstiftning redan i år som ser likadan ut över landet, säger Gustav Fridolin.

Regeringen har också som mål att lärare som kommit till Sverige ska kunna komma i arbete redan innan de har möjlighet att undervisa i de ämnen de är utbildade för. Tanken är att de ska jobba som studiehandledare eller modersmålslärare för att i sin tur underlätta för nyanlända elever som kan få stödundervisning innan de helt lärt sig bemästra svenska språket.

– Där är frågan om validering av deras utbildning väldigt viktigt. Det kommer många människor till Sverige med väldigt mycket kompetens och erfarenhet som vi behöver. Det kan vi utnyttja i skolan, precis som på andra områden. Utbildade lärare som till exempel pratar arabiska är en stor tillgång, säger Fridolin.

En utvärdering av det svenska valideringssystemet av nyanländas kunskaper ska presenteras den 1 april.

Här är regeringens nya skolförslag

Fler lärare med utländsk bakgrund

Målet är att de med lärar­bakgrund ska kunna arbeta redan innan de kan jobba som lärare i de ämnen de är utbildade för. Det kan handa om att arbeta som studiehandledare och modersmålslärare för att hjälpa nyanlända elever. Den 1 april presenteras en valideringsutredning med förslag på hur valideringen av kunskaper från hemländer ska bli nationellt sammanhållet.

Studiehandledning på modersmål

Nyanlända elever ska få handledning på sitt modersmål så att de kan fortsättas utvecklas i andra ämnen samtidigt som de lär sig svenska. Regeringen utlovar budgetsatsningar på detta område.

Höjning av nyanländas skol-resultat

Regeringen har lagt fram en proposition för riksdagen. Målet är en lag som garanterar individanpassad och jämlik utbildning över hela landet. Inom två månader efter att en person kommit till Sverige ska den nyanländes kunskaper vara kartlagda och personen ha placerats i en lämplig klass.

Individanpassad sfi

Sfi-studier ska kunna kombineras med andra kurser i vuxenutbildningen. Sfi ska erbjudas mer på kvällstid så att det ska kunna kombineras med jobb eller praktik.

Kompetensutveckling till rektorer och lärare

Regeringen planerar att förstärka uppdraget till Skolverket. Målet är ökad kunskap till rektorer och lärare om språk- och kunskapsutveckling för nyanlända.

Stöd till skolor med tuffa förutsättningar

Regeringen ska ge Skolverket i uppdrag att sluta avtal med låga skolresultat att stödja kunskapsutveckling.

Fjärrundervisning för modersmål

Regeringen föreslår i en proposition att fjärrundervisningen av modersmålsundervisning ska underlättas.

ARTIKELN HANDLAR OM