Castro kan vara redo släppa makten

Publicerad:
Uppdaterad:

"Vill inte förhindra att yngre ledare träder fram"

Kubas sjuklige ledare Fidel Castro antydde på måndagen att han kan komma att ge upp sina formella ledarposter. Det är första gången han nämner möjligheten att dra sig tillbaka sedan han blev sjuk för 16 månader sedan.

Foto: AP

Castro skriver i ett brev som lästes upp i kubansk tv att han inte tänker klamra sig fast vid makten, eller förhindra att yngre ledare träder fram.

Den 81-årige Fidel Castro har inte visat sig i offentligheten, förutom enstaka tv-framträdanden, sedan det meddelades att han skulle genomgå en magoperation i juli förra året. Han lämnade då tillfälligt över sina befogenheter till brodern Raul.

Kubas nationalförsamling kan formellt bekräfta Castros avgång som statschef när den inleder sin nya session i mars med att godkänna medlemmarna av det statliga rådet.

Äldre statsman

Castro skriver i brevet att hans plikt är ”att bidra med erfarenhet och idéer vars anspråkslösa värde kommer från de exceptionella tider som jag har genomlevt”.

Slutorden i brevet som lästes upp i ett dagligt aktualitetsprogram i tv antydde att Castro inte tänker återta sitt ämbete utan snarare inta rollen som äldre statsman som ger råd till landets regering i viktiga frågor.

Castro innehar posterna som ordförande i statliga rådet och ministerrådet, och är även förste sekreterare i det styrande Kommunistpartiet.

Sedan mars i år har Castro varit närvarande i Kubas politiska liv genom att skriva tiotals tidningskrönikor där han fördömt sin ideologiska ärkerival USA. Men fram till nu har han inte berört sin framtida roll.

Stabilt maktskifte

Regeringsföreträdare har upphört att säga att Castro är på bättringsvägen och ska återvända till presidentposten, men vidhåller att han tillfrågas när det gäller viktiga politiska beslut.

Hans insjuknande förra året utlöste spekulation om ett slut på enpartistyret på Kuba, men de flesta observatörer är ense om att det har skett en stabil maktöverföring till Raul Castro till tillförordnad president.

Den yngre Castro, 76 år, anses vara mer av praktisk administratör och har lovat ”strukturella förändringar” inom jordbruket för att se till att kubanerna får tillräckligt med mat.

TT-Reuters

Publicerad: