Arbetsmarknaden är kokhet just nu

NYHETER

13 000 nya jobb har skapats under 2007

Allt fler skåningar får jobb och allt färre är sjuka eller går på socialbidrag.

Arbetsmarknaden kokar just nu, men redan nästa år mattas utvecklingen.

– Man kan säga att det har varit full fart och turbulent och nu går vi in för mjuklandning, säger länsarbetsdirektör Agneta Roström.

Enligt länsarbetsnämndens prognos kommer det att ha skapats 13 000 nya arbetstillfällen i Skåne under 2007.

Avmattning

Räknar man in de skåningar som jobbar i Danmark landar siffran på 16 000. Det är framför allt på privatägda företag, inom bygg- och tjänstesektorn samt handel och transport, som jobben finns.

– Infrastruktur och integration i Öresundsregionen har förändrat arbetsmarknaden i Skåne totalt, säger Thomas Behrens på länsarbetsnämnden.

Därför tror man också att Skåne kommer att klara sig ganska bra, när konjunkturen nu mattas av något. Prognosen för nästa år är 9 200 nya jobb i Skåne, en ökning med 1,7 procent.