Höjd säkerhet vid FN-högkvarteret

NYHETER

AFP: FN har blivit varnade om en möjlig terrorattack

FN höjde på torsdagen sin säkerhet vid högkvarteret i Genève.

Detta som en direkt följd av att man fått ta emot varningar om en förestående terrorattack, skriver nyhetsbyrån AFP.

”De schweiziska myndigheterna har kontaktat oss för att informera om en möjlig terrorattack mot FN:s område i Genève” står det i ett hemligt interndokument som nyhetsbyrån läst.

Enligt dokumentet ska attacken ske mellan den femte och den tionde oktober.

Men vem som skulle ligga bakom attacken, hur den skulle ske och exakt vart är inte känt.

FN:s egen säkerhetstjänst har informerat personalen på FN-högkvarteret om att man tar hotet på största allvar, men att man hoppas att de extra säkerhetsåtgärderna inte ska inkräkta på den ordinarie verksamheten.

Den schweiziska polisen vill inte uttala sig om terrorhotet, men FN:s taleskvinna Marie Heuze bekräftar att säkerhetsnivån ”höjts ett snäpp”.

FN-högkvarteret är beläget i en stor park i Genève där kontrollerna vid de tre entréerna var rigorös på torsdagen.

Robert Triches, AFP