"Det här är jättebra"

Fildelarna jublar över EU:s yttrande

Fildelarna jublar över EU:s beslut att underkänna regeringens förslag till ny fildelarlag.

- Vi tycker det är jättebra, säger Christian Engström, vice ordförande i piratpartiet.

Där vill man göra all privat fildelning laglig.

Integriteten går före upphovsrättsinnehavarnas rättigheter, tycker EU:s generaladvokat Juliane Kokott.

EG-domstolens utslag kommer först senare i höst, men generaladvokatens uttalande är en tydlig fingervisning om vart vinden blåser.

Fildelarna i piratpartiet tycker att man fått vind i seglen från högsta ort.

- Vi håller helt med EU:s generaladvokat, säger Christian Engström i piratpartiet.

Där vill man helt avskaffa upphovsrätten för fildelare som inte har kommersiella motiv.

- Det är mycket viktigare att bevara rätten till ett privatliv än skivbolagens rättigheter, säger Engström.

Idag får bara polismyndigheten begära ut uppgifter om vem som döljer sig bakom ett ip-nummer.

- Det tycker vi är ok, om det handlar om ett allvarligt brott, mord till exempel. Men vi tycker inte att fildelning är något allvarligt brott.

- Vi vill ha kvar upphovsrätten när det gäller kommersiella ändamål. Men vi vill avskaffa den helt när det gäller privatpersoners användning. Och fildelning tycker vi ska vara helt laglig, den fyller samma funktion som biblioteken gjorde när de kom.

- Och att hålla reda på kommersiell användning är inget problem, det finns en massa lagstiftning redan idag som fungerar. säger Christian Engström.

Publisert: