Knappt en procent klarar högsta betyg

NYHETER

Högskoleprovet lockar över 75 000 om året

I morgon ska upp emot 40 000 personer, spridda på 23 olika ställen i landet, skriva höstens högskoleprov .

Störst chans att göra personbästa har den som övat på tidigare prov.

Knappt en procent kommer att klara högsta poäng, 2,0.

Högskoleprovet har funnits länge och de senaste tio åren har det sett likadant ut.

En grupp vetenskapare vid Umeå Universitet skapar nästan hela provet.

15 personer arbetar med det att göra helt nya prov till varje gång, två gånger om året. De arbetar ungefär två år med varje prov och frågorna testas och går igenom flera gånger.

Den som behöver det kan göra provet utomlands.

Det finns också högskoleprov särskilt anpassade till dyslektiker och synskadade.

Full pott svårt

Den enda delen av provet man inte gör i Umeå är den som gäller engelsk läsförståelse. Den delen gör man i lilla London, det vill säga Göteborg.

All rättning gör man i Umeå. Och det är svårt att få full poängpott.

Ungefär 75 000 gör provet varje år.

- Men knappt en procent klarar 2,0 poäng, säger Margaretha Hallgren, koordinator på Högskoleverket som är den ansvariga myndigheten.

Öva

- I våras gjorde 41 530 personer provet. Av dem klarade 318 att få 2,0. De som klarar sig bäst är de som gått naturvetenskaplig linje.

Är frågorna mest inriktade på på naturvetenskap?

- Inte alls. Provet har snarare en övervikt på de verbala delarna och läsförståelsen, säger Margaretha Hallgren.

Hur ska man förbereda sig för att göra provet så bra som möjligt?

- Man ska vara "testförtrogen" som det heter. Det vill säga man ska veta hur provet är uppbyggt. Det är viktigt och man kan lära sig det genom att öva på gamla prov.

Öva i sista minuten

Läs mer:

Ta med dig:

Allra viktigast är legitimationen. Utan den får du inget provresultat.

Läs också:

Simone Söderhjelm