Smällkaramellen

NYHETER

Nordkorea kan belönas efter provsprängningen

1 av 3 | Foto: vilda protester Demonstranter i Sydkorea skriker ut sin vrede mot Nordkoreas kärnvapensprängning.

Frågan efter Nordkoreas provsprängning är inte varför länder skaffar kärnvapen.

Snarare: varför skaffar inte fler atombomben?

Kärnvapen lönar sig.

När du väl blivit medlem i klubben rullas den röda mattan ut.

Regeringschefer och experter försöker övertrumfa varandra i upprördhet över Nordkoreas provsprängning.

Chansen är rätt stor att tonläget är ett helt annat om några år.

Hur illa omtyckt regimen än är så är det ofrånkomligt att kärnvapen för med sig ökad status och respekt på den internationella arenan.

Fördömde Indien & Pakistan

Indien och Pakistan är två talande exempel.

I maj 1998 genomförde Indien underjordiska kärnvapenprov. Paki-stan svarade snabbt med egna tester.

Omvärlden fördömde i skarpast tänkbara ordalag de båda ländernas insteg i kärnvapenklubben.

– Ett hot mot världsfreden. Allvarligt brott mot internationella avtal.

USA med flera införde omedelbart kraftiga ekonomiska sanktioner. Under en tid betraktades båda länderna som internationell paria.

När dammet från sprängningarna lagt sig bytte världen fot.

Istället för att straffas belönades båda länderna.

Fick lån och moderna vapen

President Clinton avlade statsbesök i Indien 2000. Sanktionerna mot båda länderna upphävdes och ersattes av skuldavskrivningar, gynnsamma lån och besök i Vita huset. Pakistan får köpa massor av moderna amerikanska vapen. Indien kärnteknologi.

I dag är det ingen som ifrågasätter ländernas rätt att ha kärnvapen. De har fått en status och respekt i världspolitiken som de tidigare saknade. Båda är idag viktiga allierade till USA.

Trots att Pakistan inte bara skaffade egna kärnvapen utan även sålde kärnhemligheter till flera länder sugna på inträde i kärnvapenklubben.

Ironiskt nog har både Pakistan och Indien skarpt fördömt Nordkoreas provsprängning som "farlig".

Historien visar att chansen att lyckas övertala Nordkorea att avstå från sina kärnvapen är mycket små.

Sydafrika är den enda kärnvapennation som skrotat sina kärnvapen.

Ickespridningsavtalet, NPT, innebär att majoriteten av världens länder låter några få inneha kärnvapen mot att dessa på sikt ska göra sig av med dem. Något kärnvapennationerna inte låtsas om.

Vapnen ger status och fungerar som livförsäkring. Enda sättet att frånta en kärnvapennation sina vapen är att själv starta ett kärnvapenkrig. Den tröskeln är lyckligtvis hög.

Hur stort vore Rysslands eller Frankrikes inflytande i världspolitiken utan kärnvapen?

För varje nytt kärnvapenland ökar spridningsrisken. Japan, Sydkorea och Taiwan känner sig alla direkt hotade av Nordkorea som kärnvapennation.

Iran nästa?

Iran tippas av många bli nästa land. Redan funderar nationer som Egypten och Saudiarabien på att i så fall svara med samma mynt.

Chansen är stor att de i slutändan blir belönade snarare än straffade.

Länderna som har atombomb

Wolfgang Hansson