Läsarna rasar mot sparkravet

NYHETER

Aftonbladet.se:s läsare rasar mot nedskärningarna på Katarina brandstation.

Personalstyrkan ska minskas från 11 till sju brandmän. Samtidigt har kåren 300 000 människoliv i sex olika stadsdelar att ansvara för. Därutöver tillkommer ansvar för brandsäkerheten i T-banan, på sjukhus och i flera stora gallerior.

Nu tycks Stockholmarna frukta för sin egen säkerhet. Och det har de fog för. Vid mer än ett larm kommer styrkan inte att kunna prioritera livräddningsinsatser i samma utsträckning som tidigare.

Enligt en enkätundersökning som Aftonbladet.se har gjort är 95 procent emot nedskärningar inom brandförsvaret.

Vad tycker du? Gå in och rösta här intill.

Aftonbladet.se