Fick hepatit C-smittat blod efter förlossning

NYHETER

Stockholm (TT)

Förstföderskan blödde kraftig efter förlossningen och fick en blodtransfusion.

Två veckor senare visade det sig att blodet var smittat med hepatit C som kan ge skador på levern.

Pojken som föddes var pigg och frisk, men den 42-åriga nyblivna mamman blödde kraftigt. Hon förlorade över två liter blod.

Direkt efter förlossningen fick hon två påsar blod. Dagen efter fick hon ytterligare en.

Två veckor senare visade det sig att en av blodpåsarna innehållit hepatit C-smitta.

Liten smittorisk

Fallet som inträffade på Danderyds sjukhus i Stockholm är nu anmält till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

Elsa Tynell är överläkare på infektionskliniken på Karolinska institutet. Hon känner inte till det enskilda fallet, men har skrivit en avhandling om säkerheten vid blodtransfusioner.

– Risken att bli smittat vid blodtransfusion i Sverige är extremt liten. Allt blod testas sedan många år tillbaka, säger hon.

– Men om man lämnar blod när man precis är nysmittad kan det vara så att man ännu inte bildat antikroppar mot hepatit och att det då inte visar sig i testerna. Vad sjukhuset gjort för tester i efterhand där man sett att blodet varit smittat i alla fall, det kan jag inte svara på, säger Tynell.

Kan ge leverskador

Sedan smittan upptäcktes går den 42-åriga kvinnan på provtagning på smittskyddsenheten på Huddinge sjukhus. Den första analysen ska, enligt lex Maria-anmälan, inte visa på någon förekomst av hepatit C-virus eller antikroppar.

Enligt information på Smittskyddsinstitutets hemsida är risken för smitta i vården ”osannolik” sedan testerna av blod förbättrats. Den vanligaste smittvägen i Sverige är när narkotikamissbrukare delar sprutor.

Sjukdomen orsakar en inflammation i levern och ger i många fall inga sjukdomssymptom alls. När den ger symptom är det ofta i form av trötthet och dålig matlust i några veckor upp till några månader.

Ungefär hälften av de smittade drabbas av en kronisk leverinflammation som i värsta fall kan leda till skrumplever eller levercancer.

TT