Humrar ska ha akvarium och slippa gummisnoddar

NYHETER

Släpp humrarna loss!

Dessutom i singelakvarium med inredning.

Det tycker Djurskyddsmyndigheten.

Skaldjuren föreslås också få fritt fram att knipsa med klorna, utan att hindras av gummisnodd.

Foto: Röd och död behöver hummern inte längre bekymra sig om gummisnoddar runt klorna.

De läckra dyrgriparna förvaras levande och ligger ofta på is i fiskbutikerna i väntan på att bli mat.

De har gummisnoddar runt de kraftiga klorna - och lidande i blick.

Det menar i alla fall Djurskyddsmydigheten, som kallar förvaringen av levande hummer för djurplågeri i ett utlåtande.

Får myndigheten som den vill kan humrarna få en rejäl chans att ge igen på kocken innan de hamnar i grytan.

Skaldjuren föreslås nämligen inte bara slippa gummmisnoddarna runt klorna.

Humrar som väntar på försäljning föreslås få singelakvarium med mysbelysning och gångar och stenar där den kan söka skydd, skriver Göteborgs-Postens nätupplaga.

Syrgas till fiskar

Djurskyddsmyndigheten har också tagit tag i frågan om förvaring av karpfiskar och fastslagit att akveriet ska anpassas till fiskens storlek.

Dessutom ska fiskarna ha syrgas om de transporteras.

Tranportbehållaren kan bestå av dubbla plastsäckar med 1/3 vatten och 2/3 syrgas eller i syresatta vattentankar.

Yttrandet är svar på en förfrågan från Göteborgs miljöförvaltning i oktober 2005.

Frågan ställdes sedan flera anmälningar om djurets behandling inkommit till förvaltningen, och en sändning med många döda karpar kommit till Göteborgs hamn i slutet av 2004.

När inspektörer besökte ett antal försäljare av levande karp och hummer såg man på flera ställen hur döda karpar flöt i samma tank som levande fiskar, och hur humrar förvarades på is.

Regeringen föreslog förra året att Djurskyddsmyndigheten ska läggas ner och uppgiften att skydda djuren sorteras in under Jordbruksdepartementet.

Caroline Olsson