Swedbank-rånare får två års fängelse

NYHETER

Nekas prövning i HD

Den man som rånad Swedbank i Örebro tidigare i år får inte sin sak prövad i Högsta domstolen.

Därmed fastställs hans straff till två år och tre månader.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom på två år och tre månaders fängelse för en man som åtalades för att, tillsammans med en annan man, ha rånat Swedbanks lokaler i Örebro.

Den domen blir nu slutgiltig i och med att Högsta domstolen beslutat att neka mannen prövningstillstånd.

Daniel Boman