Ny överklagan av Botniabanan

NYHETER

Motståndare hoppas på Regeringsrätten

Regeringen har redan gett klartecken till byggandet av järnvägsbron över Umeälven. Nu hoppas motståndarna på att en överklagan till Regeringsrätten ska riva upp det beslutet.

Advokat Björn Rosengren lämnar nu in en begäran om prövning eftersom han anser att regeringen brutit mot gällande rättsregler, skriver Västerbottens-Kuriren.

Natura 2000

Det är bland annat EU:s Natura 2000-program som diskuteras eftersom bron hamnar inom ett sådant område.

Regeringsrätten har tidigare valt att inte ta upp överklaganden i frågan. Bland annat när sträckan Nordmaling–Umeå överklagades.

Läs också:

TT