Hur påverkar jordens bana klimathotet?

NYHETER

Jag har läst lite om att det där med klimatvariationer består delvis av att jordens bana runt solen varierar mellan rund och elliptisk, kontinentaldriften, solvinden och variationer i jordaxelns lutning. Varför tar media aldrig upp dessa ämnen?

Karin:

Svar: Det finns en mängd yttre faktorer som påverkar klimatet på Jorden. Genom årmiljonerna har dessutom mängder av plötsliga klimatförändringar inträffat. Men IPCC, FN:s klimatpanel, kom 2001 fram till att det är ”sannolikt att merparten av den uppvärmning som mätts upp under de senaste 50 åren har orsakats av växthusgasernas haltökningar”. Ett skäl till att forskarna i klimatpanelen drar den slutsatsen är att de jämfört de senaste århundradenas solaktivitet och vulkanutbrott – som kan påverka klimatet – med temperaturhöjningen och där ser de inget tydligt samband. Däremot samvarierar höjningen av växthusgashalten i atmosfären och medeltemperaturen mycket tydligt.

Koldioxidhalten började sakta öka kring år 1800 efter att ha legat stilla sedan istidens slut. På 1960-talet började den accelerera kraftigt. Det stämmer väl överens med temperaturökningen, som startade i början av 1900-talet och började accelerera efter 1975.

ARTIKELN HANDLAR OM