Vad gör Sverige för att dra ner på koldioxidutsläppen?

Foto: Elbilar laddas med el från koleldade kraftverk.
NYHETER

Svar:

Sverige får släppa ut fyra procent mer växthusgaser 2010 än 1990, enligt Kyotoprotokollet, men har i stället satt upp som nationellt mål att minska utsläppen med fyra procent. Med skattelättnader och andra åtgärder gynnas alternativa drivmedel som etanol och el från förnybara energikällor. Miljömålsrådet har kommit fram till att Sverige bara kommer att minska utsläppen med två procent till 2010, om inte ytterligare åtgärder sätts in. Utsläppen från transporter och tung industri ökar i stället för att minska.

FRÅGOR OCH SVAR

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM