Ryhovs sjukhus anmäler fel i vården

NYHETER

Två anmälningar enligt lex Maria

En cancersjuk kvinna fick för lite cellgift och en äldre man tog sitt liv trots kontakter med sjukvården.

Nu anmäler Länssjukhuset Ryhov fallen enligt lex Maria.

Kvinnan, som är i 70-årsåldern, fick en liten dos cellgift vid första behandlingstillfället eftersom hon tidigare hade haft en hjärtsjukdom. Men sedan höjdes inte dosen som det var tänkt. Vid flera behandlingar fick hon för lite cellgift.

Enligt sjukhuset har misstaget inte lett till något negativt behandlingsresultat, men en lex Maria-anmälan om fel i vården har upprättats till Socialstyrelsen.

– Hon har inte fått några men av detta, säger Carsten Frisenette-Fich, chefsläkare vid Ryhov.

30 anmälningar per år

En anmälan har även upprättats angående en man i 70-årsåldern som tog sitt eget liv i våras. Han hade tidigare vårdats på medicinkliniken och även haft kontakt med primärvården. Mannen led av nedsatt lungfunktion på grund av många års rökning.

Sjukvården är skyldig att anmäla alla självmord som inträffar inom fyra veckor från det att patienten har haft kontakt med vården.

Landstinget i Jönköpings län upprättar varje år ungefär 30 lex Maria-anmälningar.