Barnombud förlorade skadeståndsmål

NYHETER

Barn- och elevombudet Lars Arrhenius förlorade sitt första mål i tingsrätten.

Uppsala kommun dömdes av stadens tingsrätt att betala 5 000 kronor i skadestånd till en elev som angreps av sin slöjdlärare.

Målet gällde en då 13-årig pojke som angreps av sin slöjdlärare under en lektion på Grundstensskolan. Läraren tog tag i pojken och körde med en spånsug mot hans ansikte och mun.

– Jag tappade andan i sex–sju sekunder, berättade den i dag 14-årige pojken vid rättegången i början av oktober.

Begärde 25 000 kronor

Då tillstod Uppsala kommun, som är ansvarig för skolan, att pojken angripits. Kommunen gick också med på att betala 5 000 kronor i skadestånd.

Barn- och elevombudet Lars Arrhenius begärde dock ett skadestånd på 25 000 kronor, med motiveringen att allt för låga skadestånd inte gör att den nya lagen åstadkommer ökad trygghet för barnen i skolmiljö.

– Domstolen har gått på brottsoffermyndighetens praxis, och har inte beaktat motivet och syftet med lagen. Det tycker jag är fel. Ska den nya lagen få någon verkan måste skadestånden ligga på ett högre belopp. Lagen ska ge en kompensation, men den också ska leda till förändring i skolorna, säger Lars Arrhenius till TT efter domen.

”För lite”

Han säger att han med ”största sannolikhet” kommer att överklaga domen.

– Det är en viktig fråga det här, men jag ska först tala med pojken och hans föräldrar.

Även med Brottsoffermyndighetens praxis som underlag tycker Barn- och elevombudet Arrhenius att 5 000 kronor är för lite för den kränkning eleven fick utstå.

Situationen utspelades inför 20 klasskamrater, och handlade om en elev och en lärare som denne ska kunna känna förtroende för.

– Det ska inverka på kränkningsersättningen. Jag tycker inte 25 000 kronor är särskilt högt heller.

Uppsala tingsrätts dom är den första under lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, som trädde i kraft den 1 april 2006.

TT