Varning för farlig barnmedicin

NYHETER

Läkemedelsverket varnar allmänheten för ett antibiotikaläkemedel sedan en vit plastbit påträffats i en lösning ur en förpackning med läkemedlet Spektramox. Medicinen används framför allt till barn.

Varningen gäller Spektramox oral lösning 50 mg/ml samt 12.5 mg/ml med batchnummer 96625.

Av tillverkningssatsen om 70 000 förpackningar har 6 000 sålts i Sverige. Hela satsen dras nu omedelbart in från apotek och patienter, skriver Läkemedelsverket på sin hemsida.

TT