Hon hade koll på allt

Annie Lööf har haft en aktiv roll i krishanteringen

Festgranskningen har skakat om Näringsdepartementet rejält.

Aftonbladet kan i dag avslöja hur Annie Lööf hela tiden spelade en aktiv roll i varje del av kris­hanteringen.

Nu riskerar näringsministern att kallas till Konstitutions­utskottet för ett förhör om sin ­inblandning.

Förra måndagen valde Annie Lööf (C) att sparka Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet efter den vidlyftiga representationsskandalen.

Redan veckan innan hade Aftonbladet inlett en granskning av ­representationen på centerledarens eget departement. Det hela ledde fram till flera uppmärksammade avslöjanden om fester på ­skattebetalarnas bekostnad.

”Meddelade direkt”

Aftonbladet har kartlagt Annie Lööfs roll i den krishantering på ­departementet som pågått den senaste­ tiden.

I samband med att granskningen inleddes informerades Annie Lööfs presstab om vad som var på gång. De meddelade omedelbart sin ­partiledare.

– Ja, jag sa att Aftonbladet hade begärt ut handlingar, säger Lööfs presschef Anna-Karin Nyman.

Det fick Näringsdepartementet att själva lusläsa sina egna fakturor. Det ledde till att man hittade två festfakturor som skattebetalarna felaktigt fått stå för, ­vilket snabbt rättades till.

”Ville gå ut brett”

För att undvika att Afton­bladet skulle avslöja skandalen läckte pressekreteraren Kenneth Hultgren nyheten till Dagens Eko. Han menade att felen upptäckts tack vare deras egen utredning som han hävdade hade påbörjats redan veckan innan.

– Den här granskningen vi har gjort, den gjorde vi redan förra veckan, sa han till Aftonbladet.

Nu säger Anna-Karin Nyman att deras granskningen påbörjats samma dag som Christina Lugnet fick sparken, det vill säga veckan efter Aftonbladet påbörjat sin granskning.

–  Vi påbörjade vår utredning förra måndagen när Annie meddelade att Christina Lugnet skulle avgå. Hela frågan om intern representation var ju på tapeten.

Kände Annie till att ni skulle prata med Ekot?

– Ja. Det första vi gjorde var att ­åtgärda de två felaktigheter vi hade hittat. Sen var det självklart för oss att tala om det offentligt.

– Vi ville gå ut brett. Annie var ju väldigt upprörd över att det fanns fel. Hon var väldigt tydlig med att det måste åtgärdas och att vi måste tala om det offentligt, ­säger Anna-Karin Nyman.

Att tjänstemän på ett departement informerar presstaben innan handlingar lämnas ut till media har lett till skarp kritik.

Enligt Anna-­Karin Nyman händer det med jämna mellanrum.

– Det är så att vi ska veta om ni ringer och ställer frågor. Det är en upplysning men det är inte så att vi kräver att få se alla papper först.

Två anmälningar till KU

Hanteringen har lett till två ­anmälningar till Konstitutions­utskottet. Nu risker Annie Lööf att kallas till förhör i vår.

– Vi kommer samla in material och sedan ställer vi ett antal frågor till Näringsdepartementet om varför man har gjort så här. Sedan får vi se om det är aktuellt att kalla in statsrådet, säger KU:s ordförande Peter Eriksson (MP).

I höst planerar KU dessutom att göra en generell granskning av hur departementen hanterar utlämnandet av allmänna handlingar.

Så har de festat loss

2011

8 december

Annie Lööf har julbord för Närings­departementet för 616 473 kronor. ­Enligt departementet handlade det framför allt om seminarieverksamhet – ­vilket det också bokfördes som.

19 december

Lööf har avslutningsmiddag med ett 20-tal partikollegor från departementet på Villa Bonnier. De dricker sprit och tolv flaskor vin på skattebetalarnas ­bekostnad.

2012

21 maj

Van der Nootska Palatset skriver en faktura till Näringsdepartementet på en depositionsavgift efter att statsråds­assistent Eva Ankarsjö ringt och bokat bord åt Annie Lööf och hennes stab i departementets namn.

27 juni

Lööf har fest för sin stab på van der Nootska palatset. 14 personer äter och dricker elva flaskor vin och ytterligare 13 glas vin. Hela kalaset går på 21 506 ­kronor och notan skickas till skatte­betalarna.

1 augusti

Klockan 10.46 beställer Aftonbladet all internrepresentation på Närings­departementet sedan september 2011.

2 augusti

Klockan 16.05 skickas transaktionslistor över representationen till Afton­­b­ladet.

6 augusti

Aftonbladet ­begär ut elva fakturor för ­intern representation från transaktionslistan – där bland annat notan från van der Nootska palatset och Villa ­Bonnier finns med.

Aftonbladet begär också ut sammanställningar över hur mycket alla övriga departement har gjort av med på internrepresentation sedan september 2011.

7 augusti:

Näringsdepartementet efterfakturerar Centerpartiet för notan från van der Nootska palatset och gör löneavdrag för spriten på Villa Bonnier.

Klockan 16.46 skickar Jenny Forkman de elva fakturorna som beställdes den 6 augusti och skriver att fakturan från van der Nootska har efterfakturerats.

Klockan 17.49 kontaktar Afton­bladet Jenny Forkman för att få underlaget kring fakturan som nu har gått till Centerpartiet.

8 augusti:

Klockan 11.23 mejlar Forkman ­kopior på löneavdraget som har gjorts för spriten och efterfaktureringen till Centerpartiet.

Klockan 12.43 publicerar SR Dagens Eko nyheten om spritavdraget och ­efterfaktureringen. Detta efter att ­Annie Lööfs pressekreterare lämnat ­hela nyheten till Ekot. Statssekreterare Håkan Ekengren intervjuas senare och berättar då bland annat om hur ­Näringsdepartementet ligger till när det gäller internrepresentation jämfört med andra departement. Det hela handlar om uppgifter som tagits fram på uppdrag av Aftonbladet men som vid denna tidpunkt inte har lämnats ut.

9 augusti:

Aftonbladet publicerar nyheten om hur ­Näringsdepartementet har hanterat sina ­notor.

Först 11.29 får­ ­Aftonbladet handlingen om hur mycket ­respektive departement har lagt på ­intern representation – dagen efter att ­Näringsdepartement fått den.

13 augusti:

Näringsdepartementet lägger ut uppgifter om sin julfest på sin hemsida. Trots att Afton­bladet begärt ut all intern representation har vi inte fått ta del av denna. Julfesten har varit bokförd som seminarieverksamhet.

14 augusti:

Aftonbladet avslöjar hur julfesten har undanhållits tidigare granskning.

Publisert: