Tre kilo plutonium skickades till USA

Hemligt samarbete mellan USA och Sverige

I största hemlighet skickades tre kilo plutonium från Stockholm till USA.

Sverige har fått garantier för att materialet inte ska användas militärt.

– Vilket naturligtvis varit ett krav vi ställt, skriver utrikesminister Carl Bildt (M) på DN Debatt.

Plutoniumet kommer i huvudsak från kärnreaktorn i Ågesta i södra Stockholm, som stängdes 1974.

Materialet har enligt Carl Bildt tidigare använts i bränsleforskning och är högt skyddsklassat.

Förhindra terroristhandlingar

USA kommer att ta hand om plutoniumet inom ramen för icke-spridningsprogrammet Global Threat Reduction, som enligt Carl Bildt ska förhindra att materialet används för tillverkning av kärnladdningar eller i terroristhandlingar.

– Från amerikansk sida har vi fått garantier om att materialet inte kommer att användas för något militärt ändamål, vilket naturligtvis varit ett krav vi ställt, skriver utrikesministern.

I dag kommer han att redovisa samarbetet med USA på toppmötet om kärnsäkerhet i Sydkorea.

"Ödesdigra"

I debattartikeln uppger Bildt att spridningen av kärnvapen och massförstörelsevapen är vår tids allvarligaste hot.

– Konsekvenserna av en sprängning av en rudimentär kärnladdning i stadsmiljö – eller en detonation av en så kallad smutsig bomb som sprider radioaktivt material över ett tättbebyggt område – skulle vara ödesdigra.

I Sverige har Strålsäkerhetsmyndigheten nyligen lämnat en rapport, vars förslag nu behandlas av regeringen.

Publisert: