Johanna Möllers advokat: Vi kommer överklaga hela domen

avAdam Westin

Johanna Möller är lättad att hovrätten friar henne från anstiftan till mord på sin tidigare make.

Men livstidsdomen kvarstår – för bland annat mord och mordförsök på sina föräldrar.

– Det har hon inte någon förståelse för. Uppgiften jag har fått är att överklaga domen i sin helhet, säger Amanda Hikes,

Arbogakvinnan anser sig vara oskyldig på samtliga åtalspunkter.

Klockan 14 kom Svea hovrätts dom mot Johanna Möller och Mohammad Rajabi.

Foto: Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN

Frias för mordet på Aki

Det mest uppseendeväckande är att Johanna Möller frias för anstiftan till mord på sin tidigare make, och är således inte längre skadeståndskyldig till Aki Paasilas anhöriga.

– Vi menar att det finns osäkerheter. Dels beträffande hur Johanna Möllers make faktiskt dog. Även kring Johanna Möllers agerande kring dödsfallet, det vill säga, om det var ett mord – hur har hon i så fall främjat den gärningen? säger Anne Mellqvist, hovrättsråd vid Svea hovrätt.

– Hur utfallet skulle bli i den delen har hon sett som en självklarhet. Det är fortfarande helt oklart hur han dog, vad som hände och det finns ingen som helst bevisning för att han skulle vara bragd om livet, säger Amanda Hikes, Johanna Möllers advokat.

Aki Paasila hittades död utanför sommarstugan i Hjälmaren sommaren 2015. Hovrätten finner, liksom tingsrätten, att Johanna Möller är skyldig till stämpling till mord på sin make – att hon vid tidigare tillfällen försökt döda eller skada honom.

Såg det som ”självklart” att frias

Även om detta ses som en försvårande omständighet bedömer hovrätten att det inte kan ställas utom rimlig tvivel att Johanna Möller gjort sig skyldig till anstiftan av mord.

– Hon är ju lättad över att hovrätten har fattat ett korrekt beslut när det gäller händelsen 2015. I övrigt är hon besviken över att hon döms till brott som hon fortfarande förnekar all inblandning i, säger Amanda Hikes.

Friandet innebär även att Johanna Möller får behålla livförsäkringen hon fått utbetalad till sig på 267 000 kronor. Hon döms däremot för försök till grovt bedrägeri mot försäkringsbolaget If.

”Har ingen förståelse”

Att Johanna Möller inte anses ligga bakom mord på sin make har ingen betydelse för hennes straff. Hovrätten fastställer tingsrättens påföljd – livstids fängelse.

– Det har hon inte någon förståelse för. Hon kommer vilja överklaga domen i sin helhet, säger Amanda Hikes.

Finns det något i domen som Johanna Möller inte vill överklaga?

– Nej, den uppgiften jag har fått är att överklaga domen i sin helhet, säger Amanda Hikes.

Krävs prövningstillstånd från HD

För att Högsta domstolen ska ta upp fallet krävs att de beviljar prövningstillstånd. HD tar främst upp prejudicerande fall.

På sin hemsida skriver HD: ”Ett påstående att hovrätten har bedömt saken fel räcker därför normalt inte som skäl för prövningstillstånd”.

– Vi kommer att gå igenom domen nu i detalj, se över den och jag kommer överväga vad det kan finnas för anledningar att få prövningstillstånd. Vi har fyra veckor på oss, säger Amanda Hikes, Johanna Möllers advokat.

När det gäller Mohammad Rajabi fastslår hovrätten tingsrättens dom, där påföljden var 14 års fängelse, samt utvisning.

ARTIKELN HANDLAR OM