Så kan du förhindra mobbning på jobbet

avNivette Dawod

Publicerad:
Uppdaterad:

Mellan 100 och 300 människor tar sitt liv varje år efter att ha mobbats på arbetet, enligt en statlig utredning.

Det måste inte gå så långt.

– På samma sätt som vi säger till barn att de ska säga ifrån om de märker att någon behandlas respektlöst i skolan gäller det att man som vuxen medmänniska har kurage att säga ifrån, säger arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog.

Mobbning och kränkande behandling på arbetet är minst lika vanligt som mobbning i barns skolmiljö, enligt Tommy Iseskog, som arbetat i 40 år med arbetsrättsliga frågor.

Redan 1999 kunde en statlig utredning, Individen i arbetslivet, slå fast att mellan 100 och 300 människor tar sitt liv varje år som följd av mobbning på arbetet.

Statistiska centralbyrån får och sammanställer varje år statistik från Arbetsmiljöverket om anmälda arbetsskador. Där framgår att nästan tio procent av de nästan sex miljoner svenskar som finns i arbetslivet uppger att de drabbats av eller har känt sig mobbade på arbetsplatsen.

– Det här är ett större problem än vad många tror, säger psykologen Lars Bagge, som har lång erfarenhet av att arbeta med människor som har drabbats av kränkningar på jobbet.

Dålig kommunikation

I dag prövas arbetsgivarens ansvar, när rättegången om socialsekreteraren Lars Perssons död inleds i Östersunds tingsrätt. Hans två chefer står inför rätta misstänkta för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död.

Familjen menar att upprepad mobbning mot Lars låg bakom hans självmord 2010.

– Vi kan utgå från att mobbning tyvärr är en vanligt förekommande anledning till dödsfall. Några exakta tal är det svårt att prata om, säger Tommy Iseskog.

Men går det att göra något åt mobbning på arbetet?

Lars Bagge säger att det på arbetsplatser där det förekommer mobbning ofta också finns ett dåligt kommunikationsklimat över huvud taget.
– På arbetsplatser där det är dåligt klimat är folk mer rädda, osäkra och avvaktande. När mobbningsprocesser kommer igång blir ofta arbetskamrater rädda och osäkra och drar sig undan.

Stötta och mobilisera

Den som är utstött blir lätt ännu mer isolerad.

– Det man kan göra rent generellt som medmänniska är att visa så mycket stöttning som det bara går. Att försöka mobilisera andra som har ryggrad och sluta upp bakom den drabbade personen. Men man måste vara medveten om att det kan innebära risker, att det kan bli man själv som står i blåshålet nästa gång.

Arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog uppmuntrar också till kurage.

– När någon är utanför, eller blir behandlad på ett sätt som inte innehåller respekt, är det viktigt att man som medmänniska säger ifrån. Det kan också hjälpa att prata med den i organisationen som har i uppgift att agera, som en HR-funktion, ett fackförbund, en högre chef, eller företagshälsovården.

Mycket ovanligt

Arbetsgivare har ett ansvar att utreda mobbning och vidta lämpliga åtgärder. Det går också att få mobbning klassad som en arbetsskada, som i Lars Perssons fall, där familjen sedan polisanmälde cheferna i Krokoms kommun för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död.

– Det är mycket ovanligt att ett fall hamnar i den situationen, inte för att fallen är ovanliga, utan för att det är svårt att styrka att dödsfallet beror på det som hände på jobbet, säger Tommy Iseskog.

Publicerad: