Regeringen: Tillåt psalmer på skolavslutningar

avAndreas Söderlund

Björklund: Jag tycker att vi ska vårda vårt kulturarv

Foto: Lars Pehrson / SvD
Regeringen föreslår en ändring i skollagen som tydligt säger att "skolavslutningar får vara i kyrkan och psalmer får sjungas".

Nu vill regeringen stoppa den årliga striden mellan rektorer och präster.

De vill ändra skollagen – och tillåta psalmer på skolavslutningar igen.

– Jag tycker att vi ska vårda vårt kulturarv, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP) till Svenska Dagbladet.

Enligt Skolverkets riktlinjer får det inte förekomma några religiösa inslag på skolavslutningar. Ändå har många skolor fortsatt ha skolavslutningen i kyrkan – vilket på många orter lett till en återkommande diskussion mellan rektorer och präster.

Björklund: Man får sjunga psalmer

För ett år sedan tillsatte regeringen en utredningen för att klargöra vad som ska gälla. Svenska Dagbladet avslöjar i dag vad utredningen kommit fram till. Enligt tidningen föreslår nu regeringen en ändring i skollagen som tydligt säger att "skolavslutningar får vara i kyrkan och psalmer får sjungas".

– Jag tycker att vi ska vårda vårt kulturarv. Att fira skolavslutning i kyrkan har på många håll i Sverige skett i generationer. Vill man göra det i olika skolor, så ska det vara tillåtet, rektorer ska inte behöva känna att de begår en brottslig handling, säger Jan Björklund (FP) till SvD.

Den nya lagtexten kommer, enligt tidningen, inte att redogöra för exakt vilka inslag som får förekomma under avslutningen. Men klart är att det blir en tydlig förändring om regeringen får som de vill.

– Det blir tillåtet att vara i kyrkan. Man får sjunga psalmer som har ett konfessionellt inslag. En präst kan vara närvarande och det är klart att en präst ska kunna utföra vissa konfessionella handlingar som att läsa Julevangeliet.

Han fortsätter:

– Men det blir inte tillåtet att avkräva elever att delta i kollektiv bön eller kollektiv trosbekännelse.

Svenska Kyrkan positiv

Anders Wejryd, ärkebiskop i Svenska kyrkan, är positiv till förslaget.

– Om man inte får sjunga "Stilla natt" eller "Nu tändas tusen juleljus" i den lokal där de hör hemma blir det väldigt konstigt. Då tror jag nästan att man som elev kan känna sig inkompetensförklarad, säger Wejryd till TT.

Han fortsätter:

– Vi vet att kyrka och skola är skilda åt. Det här handlar om ett kulturarv man ska ha tillgång till, det är inte fråga om något medlemsvärvande för oss.