Lena Mellin: Kan bli väldiga konflikter

NYHETER

Om det visar sig att FRA spanat på det politiska toppskiktet i Ryssland kan det bli diplomatisk kris, menar Aftonbladets politiska kommentator Lena Mellin.

– Om det kommer fram mer detaljerade uppgifter om vilka Sverige har spionerat på kan det bli väldiga konflikter med vår stora granne i öster, säger hon.

Foto: Lena Mellin

Vad kan detta betyda för den svenska inrikespolitiken?

– Jag tror inte att det kommer att betyda särskilt mycket. De flesta förutsätter att FRA har bedrivit spaning mot Ryssland. Men däremot är det intressant att få det bekräftat att det är på det viset. Om man anar någonting är det alltid roligt att veta att det var som man anade.
Kommer det här att skapa konflikt inom den svenska inrikespolitiken?

– Nej, det tror jag inte. Utan den konflikt som möjligtvis kan uppstå är den med Ryssland. Visserligen är uppgifterna ganska vaga om vad USA fått för information i frågan om vad menas som menas med ”ledarskikt”, men relationerna mellan Tyskland och USA försämrades avsevärt när det visade sig att Angela Merkel var avlyssnad av NSA. Om det kommer fram mer detaljerade uppgifter om vilka Sverige har spionerat på kan det bli väldiga konflikter med vår stora granne i öster.
Sådana här avslöjanden, vad kan det få för konsekvenser?

– Inrikespolitiskt tror jag inte att det får några konsekvenser, de som var emot FRA-lagen och emot massövervakningen av människor får naturligtvis vatten på sin kvarn. Spioneri har alltid bedrivits. Det är en del av varje lands sätt att skydda sig, det kommer inte att vara någon våldsam upprördhet, förutom hos dem som tycker illa om massövervakningsdelen.
Ännu är uppgifterna vaga, men om det skulle visa sig att FRA spanat på det ryska toppskiktet - vad skulle då kunna hända?

– Då kommer våra diplomatiska förbindelser med Ryssland försämras avsevärt. Och kanske till och med avbrytas under en tid. Om det kommer fram att FRA spanat på Putin är det ingenting de kommer att acceptera. De kommer verkligen att protestera. Det kommer att bli intressant att se vad den ryska ambassaden gör under dagen.