Nyheter

”Förbjud dubbdäck snarast!”

Av: 

Erik Melin

NYHETER

Dubbdäck borde förbjudas, alternativt att starka restriktioner införs mot dem.

Det kräver två medicinforskare på DN debatt i dag.

Anledningen: Skadliga partiklar kan leda till allvarliga sjukdomar.

Många studier visar att halten av skadliga partiklar i luften drastiskt ökar på grund av dubbdäck. Främst luftburna partiklar mindre än 10 mikrometer, så kallade PM10-partiklar, som rivs upp av däcken. Det skriver Bengt Fagrell, professor emeritus i medicin, och Anders Melcher, docent och specialist i klinisk fysiologi, båda verksamma vid Karolinska institutet, i debattartikeln.

"Ett säkerställt samband"

Och de höga halterna av skadliga partiklar kan i sin tur leda till allvarliga sjukdomar, menar forskarna.

"I ett stort antal vetenskapliga studier har man också visat ett klart och säkerställt samband mellan PM10 i luften och hjärt/kärl- (hjärtinfarkt, stroke) och lungsjukdomar (astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, lungcancer)", skriver Fagrell och Melcher.

De menar att dubbdäck i storstäder orsakar fler dödsfall än själva trafiken.

I debattartikeln pekar medicinforskarna också på att många länder i Europa har totalförbud eller restriktioner vad gäller användning av dubbdäck.

Vill se förbud

Och det vill de se även i Sverige.

Fagrell och Melcher tycker att svenska myndigheter snarast bör införa ett förbud, eller i alla fall starka restriktioner, mot dubbdäck.

De drar följande tre slutsatser av tillgänglig data kring dubbdäcksanvändning:

1. Dubbdäck ökar inte trafiksäkerhet eller olycksrisk i jämförelse med odubbade vinterdäck.

2. Dubbdäcksanvändnig ökar kraftigt slitaget på vägarna med ökade kostnader för vägunderhåll som följd.

3. Dubbdäck ökar drastiskt mycket skadliga partiklar i luften, vilket leder till en ökning av lung- och hjärt-kärlsjukdomar med ökad död som följd.

ANNONS

Köp munskydd, Covid antikroppstester & alcogel och minska risken för smittspridning idag!

Extern länk från Meds

Köp nu

Publisert: