Svininfluensan här igen

Av: Björn Barr

Publicerad:
Uppdaterad:

SMI rekommenderar vaccination till flera riskgrupper

1 av 2 | Foto: SCANPIX
Sjuksköterskan Ann-Marie André-Jönsson demonstrerar utrustningen för att ta prov för svininfluensa på Infektionskliniken 80 vid Malmö Akademinska Sjukhus 2009.

Nu börjar influensasäsongen på allvar.

Och det är en extra grisig variant som dominerar sjukdomsfallen i år.

– Vi har tre influensor som går just nu. Men det är mer av svininfluensan än av de andra typerna, säger Annasara Carnahan, epidemolog på Smittskyddsinstitutet.

Siffrorna talar sitt tydliga språk: Vecka 49 anmäldes 14 fall av konstaterad influensa till Smittsskyddsinstitutet (SMI). En vecka senare är antalet anmälda influensafall uppe i 24. Och då ska man komma ihåg att merparten aldrig anmäls till SMI.

– Det här är bara början på säsongen och det kommer att öka framöver, säger Annasara Carnahan, epidemolog på SMI.

I år härjar tre olika influensastammar i Sverige. Men majoriteten av de anmälda influensafallen tillhör A/H1N1pdm09 – eller svininfluensan som den också kallas. Hittills i år har tre personer behövt intensivvård på sjukhus för sina symptom. Alla var smittade med svininfluensa.

– Det är mer av svininfluensan än av de andra typerna. Just nu verkar den dominera, säger Annasara Carnahan.

Fler bör vaccinera sig

Svininfluensan – som under fjolårets rekordsäsong låg bakom flera dödsfall – slår extra hårt mot vuxna med kroniska sjukdomar och äldre. Dessutom riskerar gravida kvinnor att drabbas av lunginflammationer om de smittas. SMI trycker därför extra på att personer i någon av riskgrupperna ska ta säsongsvaccinet.

– Det vi ser nu är att effekten av vaccinationen 2009 börjar avta. Därför rekommenderar vi nu bland annat gravida att vaccinera sig med det vanliga säsongsvaccinet, säger Annasara Carnahan.

Tidigare år har influensasäsongen nått sin absoluta topp i januari/februari men det är fortfarande för tidigt att säga om årets säsong följer i samma spår.

– De flesta år så gör julhelgen att det stannar av lite grann, men vi kan förvänta oss att det ökar under januari igen. Om sen toppen kommer i januari eller februari vet vi inte, säger Annasara Carnahan.

Publicerad: