Han ska ta (m)iljöfajten

GÖTEBORG. Moderaterna har inte varit kända för att lyfta miljöfrågorna på den politiska dagordningen.

Men nu ökar man takten inför valet i höst och lanserar en ny talesperson i de gröna frågorna - Johan Hultberg.

– Vi har varit för dåliga med att nå ut med vår miljöpolitik, säger han.

Johan Hultberg på Moderaternas Sverigemöte i Göteborg 2014 Foto: Thomas Johansson
Johan Hultberg på Moderaternas Sverigemöte i Göteborg 2014 Foto: Thomas Johansson

Inför riksdagsvalet i höst har Moderaterna lanserat flera nya talespersoner i olika politiska frågor. Aftonbladet kan i dag berätta att det blir riksdagsledamoten Johan Hultberg, 28, som blir partiets nya talesperson i miljöfrågor. Han kommer från Växjö, valdes in i riksdagen 2010 och sitter i dag i miljö- och jordbruksutskottet.

Moderaterna hamnar ofta långt ned när de politiska partiernas miljöpolitik bedöms, det är i stället Miljöpartiet som hamnar i topp.

– Det är tråkigt att partiet med det kanske smartaste namnet får sätta agendan i miljödebatten. Där måste vi moderater vara självkritiska. Vi har varit för dåliga på att nå ut med vår miljöpolitik, säger Johan Hultberg.

Han menar att partiets politik i de gröna frågorna handlar om att koppla dem med jobbfrågan, som är het i den politiska debatten.

– Miljön är inget som ska behandlas separat, utan det måste vara en integrerad del av all politik. När jag pratar miljö och klimat pratar jag mycket om svensk industris konkurrenskraft. Vår industri är i världsklass och producerar varor som väldigt bra ur klimatsynpunkt.

Johan Hultberg menar att det är av stor vikt att den industrin finns kvar i Sverige.

– Annars flyttar vi industri och utsläpp till andra länder. Grunden för en ambitiös miljöpolitik är en politik för fler jobb. Bara så kan vi skapa de resurser som krävs för den omställning som krävs på miljösidan.

Han målar upp flera konfliktlinjer gentemot de rödgröna oppositionspartierna.

– De vill snabbavveckla kärnkraften vilket hotar svenska jobb och det skulle också leda till ökade utsläpp.

Hultberg betonar att moderat miljöpolitik handlar mycket om individens ansvar.

– Vi vill också satsa på forskning och teknikutveckling. Vi är i grunden optimistiska inför framtiden. Vi tror mycket på internationellt samarbete för att lösa de stora utmaningarna.

Nyligen sågades de moderata ledamöternas miljöarbete i EU-parlamentet i en undersökning från Naturskyddsföreningen. Men enligt Johan Hultberg har det sin förklaring.

– Vi och Naturskyddsföreningen skiljer oss åt när det gäller hur EU:s miljö- och klimatpolitik ska prioriteras. Eftersom vi inte har samma uppfattning som dem när det gäller de kriterier de baserat sin lista på, då kommer vi så klart längre ned, säger Johan Hultberg.

Han betonar också att det finns flera saker som vanliga medborgare kan göra - för att ta sitt ansvar för att miljön ska bli bättre. Han lyfter framför allt matsvinnet.

– Många som engagerade i miljöfrågor känner en oro för klimatförändringarna, men de känner också en frustration, att det händer för lite. Därför är en aktiv politik viktigt, men samtidigt undrar många vad man som enskild individ kan göra och då är matsvinnet en viktig fråga.

På individnivå handlar det om att planera sina matinköp så att att man slänger mindre, menar Hultberg.

– Från politiskt håll vill vi bland annat att andelen hem- och konsumentkunskap ökas i skolan. Vi betonar det individuella ansvaret, men om vi säger det är det också viktigt att man får rätt verktyg som konsument. Då handlar det om rätt kunskap, säger han.

Johan Hultberg vill inte säga hur mycket han tycker undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska öka.

Publisert: