Pärs lön: 18 kr – per dag

NYHETER

I 13 år har han väntat på en riktig anställning

SLITER Pär Karlsson har en lätt utvecklingsskada och får sjukersättning. Men varje dag arbetar han på en handelsträdgård. För 18 kronor om dagen. ”Jag vill ha ett riktigt jobb med riktig lön. Gärna i trädgårdsbranschen som jag är utbildad inom, säger Pär.

Pär Karlsson, 34, går till sitt arbete varje morgon.

Han jobbar åtta timmar.

Och tjänar 18 kronor om dagen.

Arbetsdagen på handelsträdgården i Nora börjar klockan sju varje morgon. Pär Karlsson bär jordsäckar och ved, rensar ogräs och servar kunder. Han har ett vanligt jobb, men en högst ovanlig lön.

Hade någon annan arbetat under samma villkor hade facket ingripit direkt. Men omständigheterna är speciella och därför kan Pär jobba heltid fast han är sjukpensionär med en ersättning på 18 kronor om dagen.

– Jag gör fler timmar än de flesta, jag bär och sliter. Nu vill jag ha en riktig lön, säger Pär.

Efter fyra år på naturbruksgymnasium med inriktning på trädgårdsskötsel fick Pär jobb på en privat handelsträdgård.

Eftersom han har en lindrig utvecklingsstörning klassades arbetet som daglig verksamhet som han har rätt till enligt lagen om särskilt stöd och service.

Började 1996

Det gav honom också rätt till den habiliteringsersättning som fortfarande är hans enda lön. När Pär började, 1996, var ersättningen 36 kronor per dag.

– Redan när jag började sa de att de skulle ordna ett riktigt jobb, säger Pär.

Men åren har gått och med undantag för en kortare tid på ett fastighetsbolag har Pär blivit kvar på handelsträdgården.

I nästan 13 år har han arbetat heltid från mars till november och ett par gånger i veckan under vintrarna. En kort period hade han faktiskt en lönebidragsanställning.

”Som förr i tiden”

Men snart var han tillbaks på habiliteringsersättningen som dessutom sänktes till 18 kronor när kommunen skulle spara pengar.

– Jag tycker att det är allvarligt att man dumpar en person i en privat verksamhet på det här viset. En dagverksamhet kan vara en inkörsport till ett riktigt jobb därför ska det följas upp hela tiden, säger Ingela Stade, ombudsman på riksförbundet FUB.

– Det påminner om förr i tiden när det var vanligt att lindrigt utvecklingsstörda lämnades på bondgårdar där de fick arbeta utan lön. Det lever kvar i viss mån men det ser ut på andra sätt i dag.

”Respektlöst”

Det var när Pär deltog i en studiecirkel om utvecklingsstördas rättigheter som man reagerade på hans situation.

– Jag tycker att det är respektlöst och okunnigt att man inte har brytt sig om honom under alla dessa år. Han har inte fått det stöd och den hjälp som han har rätt till, säger Annika Werner som leder studiecirkeln.

Hon uppmanade Pär att skriva ett brev till Länsstyrelsen:

”Hur kan jag få jobba så många timmar i veckan och bara få 18 kronor om dagen. När ska jag egentligen göra ett riktigt jobb och få betalt per timme?”, skriver han.

Länsstyrelsen har begärt ett yttrande från socialnämnden och Nora kommun har fått till augusti på sig att svara. Under tiden vill ingen svara på varför man inte reagerat över att Pär i alla år arbetat utan lön.

Kan inte anställa

Tommy Carlsson som driver handelsträdgården har ett avtal med kommunen om att Pär har sin dagliga verksamhet hos honom. Han tycker också att Pärs arbete är värt mer än 18 kronor om dagen.

– Det är för dåligt, det tycker jag, säger han.

Varför har du inte erbjudit honom en riktig lön?

– Jag har ju gett honom 500 spänn när han skulle åka till Finland till exempel. Men jag bryr mig inte om hur kommunen löser det här med lön, jag kan inte hålla reda på det. Jag har inte råd att anställa någon, då bli ju Pär utan jobb, säger han.

Kommunalrådet Sven Erik Nykvist (S) säger att han inte är insatt i ärendet men att han känner Pär väl.

– Han borde absolut klara ett riktigt jobb. Det har väl rullat och gått utan att någon har funderat på det. Frågan är om handläggarna har hjälpt honom att ragga ett riktigt jobb. Det är det nämnden väntar på att få svar på innan de yttrar sig, säger han.