Nyheter

”Löneklyftorna har aldrig varit större”

Av: 

David Nannini Nilsson

NYHETER

LO i ny rapport om skillnaderna mellan elit och arbetare

En ledande person i ett av de tio största svenska riskkapitalbolagen har i genomsnitt 95 gånger högre lön än en industriarbetare.

För den ekonomiska eliten i stort är genomsnittet 51 gånger så högt som för arbetarna.

Skillnaderna i inkomst mellan makteliten och industriarbetarna har aldrig varit så stora som i dag, uppger LO i en ny rapport med titeln ”Makteliten – mycket vill ha mer”.

LO kommer årligen med en rapport om skillnaderna i inkomst mellan den så kallade ”makteliten” – som i det här fallet utgörs av 198 positioner inom den ekonomiska, demokratiska och byråkratiska eliten – och industriarbetarna.

Under 2007 hade makteliten i genomsnitt en inkomst som motsvarade drygt 18 industriarbetarlöner. En genomsnittlig industriarbetarlön låg på cirka 280 000 kronor om året medan motsvarande inkomst för makteliten var 5,1 miljoner kronor.

1950, när LO började mätningarna, var maktelitens genomsnittliga inkomst 11 gånger högre än en industriarbetarlön.

Dubbelt så stor

I sin rapport delas makteliten in i tre olika undergrupper: den ekonomiska eliten, den demokratiska eliten och den byråkratiska eliten.

Den ekonomiska eliten – som utgörs av 50 verktällande direktörer i näringslivet – hade år 2007 i genomsnitt 51 gånger så hög inkomst som industriarbetarna. År 1950 var den genomsnittliga inkomsten för personer inom den ekonomiska eliten 26 gånger så hög som en industriarbetarlön – skillnaden är alltså cirka dubbelt så stor i dag.

För de ledande personerna inom de tio största svenska riskkapitalbolagen var inkomsten år 2007 i genomsnitt 95 gånger högre än den för en industriarbetare. I några fall flera hundra gånger större, uppger LO i sin rapport.

Samma som i dag

Den grupp som i rapporten kallas den demokratiska eliten – ledande personer i riksdag och regering, kommuner, folkrörelser och arbetsmarknadens parter – hade under 2007 i genomsnitt en inkomst som var sju gånger högre än en industriarbetarlön. 1950 hade samma grupp fyra gånger högre inkomst än en industriarbetarlön.

Den byråkratiska eliten – bland annat höga tjänstemän i regeringskansliet, myndigheter och kommuner, chefer för stora statliga bolag, och chefer inom universitetsvärden och inom medierna – hade under 2007 i genomsnitt 7,5 industriarbetarlöner i inkomst.

Löneskillnaderna mellan den byråkratiska eliten och industriarbetarna är ungefär lika stor i dag som 1950, uppger LO.

Fotnot: Den inkomst som mäts för makteliten är arbetsinkomst och inkomster från kapital och näringsverksamhet.

ANNONS EXTERN LÄNK

Sprid julkänsla med de vackraste julblommorna! Skicka ett blombud med Interflora här!

Interflora

Publisert: