’Linnea fick en dödscocktail’

Av: Anders Johansson

Publicerad:
Uppdaterad:

Åklagaren: Dosen används vid aktiv dödshjälp

1 av 3

Halten av narkosmedlet tiopental i Linneas blod var 1 000 gånger högre än vid normal användning.

Och den skrevs aldrig in i journal-en.

Dessa uppgifter är besvärande för den dråpmisstänka läkaren.

– Flickan fick i sig en vedertagen cocktail som används vid aktiv dödshjälp, säger åklagaren Elisabeth Brandt.

Aftonbladet erfar att koncentrationen av tiopental var tusen gånger högre än normalt.

Narkosläkaren nekar, enligt TT, till att ha gett flickan tiopental överhuvudtaget. Hon medger bara att hon gett morfin i normala doser.

Advokat Björn Hurtig vill inte kommentera uppgifterna.

– Jag vill inte svara på det för jag vill

inte bli av med det här fallet. Vad min klient sagt i förhör ska inte komma från min mun, säger han.

Men klart är att kvinnan kategoriskt nekar till brott. Föräldrarnas målsägande-biträde Peter Althin anser dock att åklagaren gjorde rätt som anhöll läkaren.

– Båda de här medlen har överdoserats så gigantiskt att det är dödliga doser.

Nu framkommer också att de höga medicindoserna inte journalfördes.

Finns inte med i journalen

– Av journalerna går att utläsa att barnet fått morfin, dock inte i den mängd som motsvarar det som fanns i hennes kropp. Och tiopental finns överhuvud- taget inte i journalen, säger vice chefs-åklagare Erica Lejnefors till Svenska Dagbladet.

Enligt Aftonbladets uppgifter framhöll åklagaren vid häktningsförhandlingen att de läkemedel som den 15 veckor gamla flickan fått i sig var ”en vedertagen cocktail som används vid aktiv dödshjälp”.

Befann sig hos flickan

Men som Aftonbladet berättade i går kan experterna på Rättsmedicinalverket (RMV) inte avgöra hur stora doserna faktiskt varit, om de varit medicinskt fel-

aktiga. I deras utlåtande heter det:

”Det går inte att utifrån en koncentration i blodet räkna tillbaka till en given dos, det vill säga att göra någon bedömning av mängd och styrka på tillförd tiopentallösning.”

RMV:s experter ser tre möjliga alternativ till den höga koncentrationen.

En större dos. Då har flickan avlidit i princip omedelbart.

Lägre, upprepade doser under längre tid.

Dosering via dropp så att den höga koncentrationen successivt byggts upp.

– Någonstans tycker jag det är lite förmätet av dem som går ut och säger att det är gigantiska doser, säger Björn Hurtig.

– Vi vet inte om det är en dos en gång. Det kanske är hundra smådoser. Jag har ingen aning. Och det har ingen annan heller.

I advokatens överklagande skriver han att ett tiotal anhöriga, en undersköterska och den aktuella läkaren befann sig i salen där den lilla flickan lagts sedan respiratorn stängts av.

– Läkaren var den som uppehöll sig minst tid i rummet. Av hänsyn till de anhöriga lämnades de ifred så mycket som möjligt, säger Björn Hurtig i sin inlaga.

I rummet, sal 2, fanns sprutor med morfin och tiopental. Han framhåller att läkaren inte på

något sätt vill beskylla någon annan för brott.

– Men hon kan bara konstatera att det fanns flera andra som också haft möjlighet att tillföra flickan medicin.

Publicerad: