Jordbruksministern: Djur ska bete sig naturligt

NYHETER

Avsikten är inte att förbjuda minkar

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist tycker inte att minkarna i Sverige har det tillräckligt bra.

– Den miljö vi kan erbjuda räcker inte, säger hon.

Foto: Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

– Minkar är djur som behöver stort utrymme, de behöver kunna dra sig undan och de är delvis vattenlevande, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

Därför vill hon nu införa lag på att djuren ska ha tillgång till vatten som de kan simma i.

Kontroversiellt

Forskningen bakom vattenbehovet är dock inte entydig.

– Det är en kontroversiell fråga, det är inte alla forskare som anser att minken behöver vatten men vi har sett att minkar som inte har tillgång till vatten utvecklar mer stereotypa beteenden, de slänger med huvudet och uppför sig onaturligt, säger Ann-Christin Nykvist.

Pälsdjursutredningen från 2003 slog fast att om man inte fått bukt med stereotypa beteenden år 2010 så skulle näringen avvecklas.

Inget förbud

Hon säger dock att det nya lagförslaget inte är menat att förbjuda näringen.

– Vi säger inte att man inte får ha mink, men djuren måste få det bättre, säger jordbruksministern.

Karin Abrahamsson ([email protected])