Dödligt fågelvirus i Italien och Grekland

NYHETER

Första fallen i EU bekräftade i dag

Rom

Det för människor dödliga fågelviruset H5N1 fortsätter sin färd västerut.

På lördagen bekräftades de första fallen i EU. Vilda svanar i Italien och Grekland har dött av viruset, som även bekräftades i prover från döda fåglar i Bulgarien.

Spridningen av fågelvirus befaras vara stor bland flyttfåglar i våtmarksområden i Donau-deltat, varnade på lördagen rumänska myndigheter. Samtidigt sade EU-kommissionen att provresultat från Bulgarien, testade av ett EU-laboratorium i Storbritannien, visar att döda svanar från Vidin-regionen i Bulgarien bragts om livet av samma dödliga virus.

Inne i EU

Men rapporter om bekräftat H5N1 kom även från platser inne i EU.

Italiens hälsominister Francesco Storace sade att H5N1 lokaliserats bland svanar på flera platser i Apulien, Kalabrien samt på Sicilien. Och Greklands jordbruksdepartement bekräftade att viruset även funnits i tre döda svanar som hittats vid nordkusten nära Thessaloniki.

- Av de 17 döda svanarna har en majoritet dött av H5N1. Men inte alla, sade Storace.

Italien förbjöd i samband med beskedet transport av djur som kan smittas av viruset i de tre berörda regionerna. Men hälsoministern försökte samtidigt lugna omvärlden genom att konstatera att viruset ännu inte har drabbat några tamfåglar och att risken för att människor ska drabbas är liten.

Han fick draghjälp av en talesman för FN:s livsmedelsorgan FAO, baserat i Rom, som sade att tilltron till Italiens förmåga att begränsa virusspridningen är stor.

90 dödade

- I de flesta västeuropeiska länder är veterinärverksamheten och fjäderfäindustrin avancerad. Sannolikheten att smittan drabbar människor här är mycket mindre än exempelvis i Afrika, sade talesmannen.

H5N1 har hittills dödat omkring 90 personer och smittar i sin nuvarande form så vitt känt ännu inte från människa till människa. De dödsfall man hittills har granskat handlar om människor som smittats efter nära kontakt med virusbärande fåglar.

Ett fall av dödligt fågelvirus har tidigare konstaterats i EU, men då rörde det sig om en burfågel - en papegoja som importerats till Storbritannien.

TT-Reuters