De lever ännu i skräck

NYHETER

Barnhemsbarnen har det lika illa som för tio år sedan

De undernärda barnen ligger fastbundna i sina smutsiga sängar.

Nya skräckbilder från rumänska barnhem visar att tortyren fortsätter.

Foto: Scanpix
Bortglömda Läget på barnhemmen i Rumänien har inte förbättrats sedan skandalen på nittiotalet.

- Det är handikappfabriker, säger Karen Green McGowan, som undersökt barnen.

Bilderna från de rumänska barnhemmen chockade världen i början på 90-talet.

Nu visar nya bilder att många barn fortfarande lever under omänskliga förhållanden.

Fastbundna med liggsår

I en ny rapport beskriver den amerikanska organisationen Mental Disability Rights International (MDRI), som studerat barnhemmen i 18 månader, tillvaron som ohygglig.

De har sett barn fastbundna i sina sängar, ofta med öppna sår och liggsår.

- Vi hittade tonåringar så utmärglade att de såg ut som tre- fyraåringar, säger sjuksköterskan Karen Green McGowan.

På ett mentalsjukhus låg barn inlindade i lakan så att de inte kunde röra sig.

När utredarna bad personalen att befria en 17-årig flicka följde huden med lakanet och lämnade ett öppet sår under det.

Värst för handikappade

När barnhemsskandalen avslöjades gjorde Rumänien allt för att övertyga världen om att förhållandena skulle förbättras.

Men enligt MDRI har man gömt undan handikappade barn som man inte lyckats adoptera bort.

Deras situation är lika fruktansvärd som på Ceausescus tid, enligt MDRI.

Johan Edgar