Aftonbladet får tv-kanal

NYHETER

Beslut idag av regeringen

Idag delade regeringen ut sändningstillstånden för de nya markbundna tv-kanalerna.

Aftonbladet får en av de fyra nya kanaler som får sända i tv-nätet.

Det innebär nya utmaningar för den tv-redaktion aftonbladet.se byggt upp under det senaste året.

Den nya kanalen kommer att kunna ses i hela det digitala nätet och ska inte kosta något extra.

Radio- och TV-verket har under en tid berett alla ansökningar som kommit in om att få sända i de planerade nya kanalerna.

Verket rekommenderade Aftonbladets ansökning bland andra.

Nu har utbildnings- och kulturdepartementet med Leif Pagrotsky i spetsen fattat sina beslut.

aftonbladet.se:s chefredaktör Kalle Jungkvist välkomnar beskedet.

- Vårt fokus på att bygga webb-tv har varit oväntat framgångsrikt. Det är roligt att vi nu får möjlighet att gå ett steg längre och komma ut med sändningar i traditionell tv.

Framtidens journalistik

Aftonbladet TV har cirka 100.000 tittare via internet en vanlig dag. Enskilda program har haft närmare en kvarts miljon tittare under en vecka.

Vad för sorts program kommer den nya kanalen att visa?

- Det kommer vi att presentera närmare den 7 april.

Betyder det här att aftonbladet.se kommer att satsa mindre på textmaterialet på internetsajten?

- Inte alls. Men min fasta övertygelse är att journalistiken blir mer och mer multimedial. Det innebär att man kommer att berätta en historia både med text, ljud och rörliga bilder.

- Och just där har nätet sin styrka. Det blir mer komplett.

Aftonbladets vd Carl Gyllfors, ser också fram mot den nya utvecklingen.

- Vi har under det senaste året byggt en betydande TV-kompetens i Aftonbladethuset. Dagens regeringsbeslut innebär att vi kommer att stärka den ytterligare, säger han.

Simone Söderhjelm