Barn efterlysta i 16 länder efter skolstrid

NYHETER

Gick inte i skola på fem år

Barnen gick inte i skolan på fem år utan fick sin undervisning i hemmet av pappan. Efter domstolsbeslut skulle barnen till familjehem. Då var familjen borta. Nu söks de i 16 länder.

En skolstrid i Värmland har lett till att en pappa och hans två barn söks av polis i sexton länder. Barnen har inte gått i skola på fem år utan fått sin undervisning av pappan hemma på gården.

Skolbråket i det lilla samhället i Värmland hade från början flera inblandade, men 2002 konstaterade Skolverket att problemen vid skolan var lösta och flera barn återvände. Dock inte de två som nu söks av myndigheterna. Två gånger har frågan om deras skolgång nått så långt att det utdömts vite, om inte barnen kommer till skolan. Den 4 maj i år kom det domstolsutslag på att barnen skulle till familjehem enligt lagen om vård av unga. Men när beskedet kom så var pappan och barnen, 11 och 14 år gamla, redan borta, skriver Nya Wermlands-Tidningen.

Var de finns nu vet myndigheterna inte.

TT