Hemlig rapport: Han skadar sig själv

NYHETER

I morgon avgörs det: fängelse eller vård

1 av 2 | Foto: Hemlig rapport Mijailo Mijailovic avleder sin ångest genom att skada sig själv och utveckla ätstörningar. Det visar den hemligstämplade rättspsykiatriska undersökning där överläkare Eva Marie Laurén drar slutsatsen att Mijailovic är frisk nog att dömas till fängelse.

Mijailo Mijailovic lider av ätstörningar och skadar sig själv.

Det framgår av den hemligstämplade rättspsykiatriska undersökningen som Aftonbladet tagit del av.

I morgon avgör hovrätten om han ska dömas till fängelse eller vård.

Psykiatriöverläkare Eva Marie Laurén ansvarade för den psykiatriska utredningen av Mijailovic vid rättsmedicinalverket i Huddinge.

Hon anser inte att han led av en allvarlig psykisk störning, varken när han mördade Anna Lindh eller när hon undersökte honom.

Hennes slutsats är därför att han kan dömas till fängelse.

Hemligstämplat

Aftonbladet har tagit del av det hemligstämplade innehållet i Lauréns utlåtande. Där framgår bland annat att Mijailovic lider av ätstörningar och skadar sig själv:

"I perioder av psykisk belastning tenderar Mijailovic att stundtals isolera sig och känslomässigt stänga av omgivningen, då han närmast tvångsmässigt fokuserar på den egna kroppens utseende och funktioner eller avleder ångest genom att tillfoga sig skador och periodvis utveckla ätstörningar."

Eva Marie Laurén vill inte gå in på detaljer när det gäller Mijailovics ätstörningar, men säger till Aftonbladet att diagnosen inte är unik.

- Personer med väldigt mycket ångest kan ibland vända den mot sig själva. Då kan man till exempel skära sig själv, hetsäta eller svälta. Det är ett sätt att hantera ångesten och tomhetskänslorna, säger hon.

Styrd av inre röst

- Om man inte kan ha kontroll över skeenden runt omkring sig själv är det mycket lättare att fokusera på sin egen kropp.

Under rättegången hävdade Mijailovic att han styrdes av en inre röst som sa åt honom att angripa Anna Lindh.

Det kan dock inte förklaras med psykisk sjukdom, enligt Laurén. I utlåtandet skriver hon:

"Hans beskrivna upplevelser av röster och synvillor kan ses som ett uttryck för en svårbemästrad oro och benägenhet till självfokusering och har inte den karaktär som kan ses vid psykossjukdomar."

Våldsdrog

Samma dag som Mijailovic mördade Anna Lindh hade han tagit våldsdrogen rohypnol. Enligt Laurén är han inte beroende av narkotikaklassade läkemedel - däremot missbrukar han dem medvetet:

"Han har medvetet använt substanserna på ett sätt som inte är medicinskt tillrådligt, bland annat i syfte att stänga av känslor", skriver hon.

Enligt Laurén visar Mijailovic upp möjliga drag av autism och depression - men inga är av sådan art att de motiverar motsvarande medicinska diagnoser.

"Snarare kan man tala om osäkerhet i relationer, moraliska värderingar och lojaliteter på familje- och gruppnivå vilket har karaktär av identitetsproblem", skriver hon.

Kan man säga att Mijailovic har försökt simulera, men att ni har sett igenom honom?

- Jag vill inte svara på det eller gå in på hur vi har resonerat, säger Laurén.

Socialstyrelsens rättsliga råd anser att Mijailovic är för sjuk för att kunna dömas till fängelse.

Tänker olika

Beslutet grundar sig på en bedömning av rådets expert, psykiatriprofessor Anders Forsman i Göteborg.

I morgon avgör Svea hovrätt om Mijailovic ska dömas till fängelse eller vård.

- Vi tänker olika, jag och Forsman. Men jag tyckte inte att bedömningen var svår. Det borde inte vara fängelseförbud i det här fallet, så pass allvarligt störd är han inte, säger Laurén.

Hur viktigt är det för dig att hovrätten går på din linje?

- Jag tänker inte så. Man försöker göra en så professionell bedömning som möjligt. Det är ingen prestigesak, det här.

Här är turerna i Mijailovicfallet

Hans Österman