140 vårdas nu på svenska sjukhus

NYHETER

Flera svårt skadade anländer från Thailand

På söndagskvällen vårdades cirka 140 personer på svenska sjukhus, varav 15 barn, för skador från katastrofens Asien, enligt Socialstyrelsens generaldirektör.

En vecka efter flodvågen anser han att sjukvårdens mottagande av de skadade har fungerat bra.

Merparten av de 140 skadade vårdas i storstadsregionerna.

– De flesta som lagts in på sjukhus har måttligt svåra kroppsskador med frakturer och sår, säger Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund till TT på söndagskvällen.

Tusentals svenskar har nu återvänt från katastrofområdena. Men något större vårdbehov av psykiska trauman relaterat till katastrofen märks ännu inte.

– Färre än fem personer runt om i landet är inlagda på psykiatrisk klinik, säger Asplund.

Sjukhussjuka

Patienterna som varit inlagda på thailändska sjukhus har isolerats tills det konstaterats att de inte bär på smittsamma sjukdomar.

– Det finns ett fall av sjukhussjuka i Göteborg som man hittills hittat, säger Asplund.

Han anser att mottagningen vid de svenska sjukhusen hittills har fungerat bra.

– De har klarat av den akuta krissituationen mycket bra. De var väl förberedda när de första ambulansplanen landade och man har haft en beredskap på sjukhusen att ta emot fler patienter än vad som hittills har kommit.

67 vårdas i Stockholm

Sjukhusen i Stockholms läns landsting hade tidigare på söndagskvällen 67 patienter som skadats vid flodvågskatastrofen, enligt ett pressmeddelande.

Av dem var det en person som vårdades på intensivvårdsavdelning, men läget för den patienten har förbättrats.

Den kommande tiden väntas flera svårt skadade i behov av intensivvård komma tillbaka till Sverige. Ett plan med tolv bårburna patienter var på söndagskvällen på väg till Sverige med de sista flyttbara skadade från Phuket och de södra provinserna, enligt Socialstyrelsen.

Och under söndagen fortsatte planen att landa på Arlanda.

Fler plan väntades

Fram till på eftermiddagen hade åtminstone fem plan med närmare 800 personer kommit. Ytterligare två plan med tillsammans 80 passagerare väntades in under söndagskvällen. Dessutom kom en del hemvändande svenskar med reguljärflyg.

På flygplatsen möts de hemvändande av ett kriscenter där de får medicinsk hjälp och hjälp att bearbeta sina upplevelser.

Hittills har det anlänt 25 ensamma barn till Arlanda.

Joakim Adler/TT , Fredrik Gunér/TT