Tsunami-center på Hawaii varnade snabbt

NYHETER

– men visste inte vilka de skulle ringa i Indonesien, Thailand eller Sri Lanka

Varningar om tsunamivågor nådde al-Qaida-fångar vid USA:s bas på ön Diego Garcia för en vecka sedan, men nästan ingen annan runt Indiska oceanen.

FN hoppas nu råda bot på dylika grymma ironier genom att snabbt upprätta ett globalt vågvarningssystem, likt det som redan finns i Stilla havet.

Det etablerade systemet med seismografer, larmtelefonlistor och djuphavsbojar för att mäta vågrörelser har sitt centrum på Hawaii. Att vidga det bortom Stilla havets gränser är görligt på bara ett år, till en kostnad av endast några tiotal miljoner kronor, enligt Salvano Briceño, chef för FN:s katastrofhanteringsorgan ISDR.

Liknande följder av jordbävningar till havs kan alltså förhindras i framtiden, och det för ekonomiska småsmulor jämfört med alla de miljarder som nu flödar till de drabbade områden i Asien.

- De tekniska förutsättningarna är redan på plats, säger Briceño till nyhetssajten Bloomberg.

- Det som saknas är ett nätverk av kontakter och myndigheter på nationell nivå . . . Den politiska viljan har saknats.

FN-beslut snart?

Men nu är lobbyarbetet i full gång för ett FN-beslut om ett varningssystem för Indiska oceanen och i förlängningen på global nivå. Kanske kan beslutet fattas redan vid en världskonferens om katastrofhantering i japanska Kobe 18-22 januari.

När jättejordbävningen - 9,0 på Richterskalan - slog till utanför Sumatra några minuter före klockan 02 svensk tid på annandag jul dröjde det inte länge innan tsunamicentret på Hawaii kunde utfärda en varning. Men seismologerna visste inte vilka de skulle ringa i länder som Indonesien, Thailand och Sri Lanka - bara den topphemliga basen på den brittiska ön Diego Garcia ingick i larmlistorna, i och med att den tillhör amerikanska marinen.

Fick en timme

Den grymma ironin är därför att några av regeringarnas värsta fiender kan ha fått varningen långt innan amerikanerna hittat rätt nummer till militären i Kenya, Indien och Thailand. Enligt skotska Sunday Mail håller USA några av terrornätverket al-Qaidas högsta män på fartyg vid Diego Garcia, ett 50-tal mil söder om Maldiverna; Khalid Shaykh Muhammad, som pekats ut som hjärnan bakom 11 september-attackerna, Ramzi bin al-Shibh, som kunde ha varit en av kaparna om han fått visum, och Abu Zubayda, en av al-Qaidaledaren Usama bin Ladins närmaste män.

Till skillnad från nästan alla turister och boende runtom i Asien fick dessa misstänkta toppterroristers fångvaktare minst en timmes förvarning om tsunamin. USA har meddelat att Diego Garcia-basen klarade sig utan skador, men inte sagt något om hur det gick för al-Qaida-fångarna.

Henrik Samuelsson/TT