En halv miljon kronor till bättre PSA-test i Sverige

Publicerad 2018-02-12

Socialminister Annika Strandhäll.

Socialstyrelsen sa nej till allmän screening för prostatacancer med PSA-prov.

Som plåster på såren avsätter regeringen istället pengar till de regionala cancercentrumen.

Syftet är att förbättra provtagning och diagnostik.

Nyttan med ett nationellt screeningprogram med PSA-prov för svenska män mellan 50 och 70 år överväger inte de negativa effekterna, med biverkningar, enligt Socialstyrelsen.

Därför sa man i dag nej till allmän screening.

Det är Socialstyrelsen som expertmyndighet som bestämmer detta, inte politikerna.

Samma dag meddelade dock regeringen att man på torsdag kommer att bevilja en ansökan från Sveriges kommuner och landsting om pengar till en utredning om tidig upptäckt och diagnostik av prostatacancer.

Utredningen ska genomföras av de regionala cancercentrumen och syftet är att identifiera ett standardiserat och effektivt handläggande vid PSA-test i Sverige.

– Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige. För regeringen är det centralt att göra vad vi kan för att stärka arbetet och ger därför de regionala cancercentrumen ett extra tillskott för att stärka sitt arbete med tidig upptäckt och diagnostik av prostatacancer, säger socialminister Annika Strandhäll.

Utredningen ska också ta reda på vilka kunskapsluckor som behöver fyllas för att bättre och mer effektivt identifiera de som behöver utvidgad provtagning och kanske behandling - och vilka som inte behöver.