Debatten om samvetsfrihet

Abortvägrande barnmorska förlorade

NYHETER

Stämde landstinget för att hon inte fick jobb – tingsrätten gav arbetsgivaren rätt

Ellinor Grimmark, 39, vägrade utföra aborter på grund av sin kristna tro – och fick därför inget jobb som barnmorska inom Region Jönköpings län.

Då stämde hon arbetsgivaren.

Nu har tingsrätten gett landstinget rätt.

Ellinor Grimmark var anställd som sjuksköterska på Höglandssjukhuset i Eksjö och vidareutbildade sig till barnmorska. I samband med att hon skulle ta examen och när hon blivit legitimerad barnmorska i början av 2014 sökte hon jobb som det inom landstinget i Jönköping.

Men hon fick nobben från alla tre sjukhus i länet eftersom hon klargjorde att hon inte skulle kunna utföra aborter på grund av sin kristna tro.

Landstinget menar att aborter ingår i arbetsuppgifterna som barnmorska, medan Ellinor Grimmark hävdar samvetsfrihet.

– Jag vill vara med när ett litet liv kommer till världen och tar sina första andetag. Men jag är inte på något sätt kapabel till att utföra aborter, har hon tidigare sagt till Aftonbladet.

I en debattartikel utvecklade hon sin ståndpunkt.

Ingen diskriminering enligt DO

Ellinor Grimmark började senare jobba i Norge där abortvägran bland vårdpersonal är tillåtet. Samtidigt anmälde hon landstinget i Jönköpings län till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Enligt DO hade hon dock inte blivit diskriminerad, i stället menade man att religionsfriheten i fall som detta inte går före kvinnors rätt till abortvård i Sverige.

– Vi har tittat på definitionen av barnmorskeyrket i Sverige enligt Socialstyrelsen och där framgår det att en barnmorska ska kunna medverka vid aborter och vi har då ansett att landstinget kan upprätthålla det kravet, sa Martin Mörk, chef för DO:s processenhet, till P4 Jönköping, i samband med beslutet.

Ellinor Grimmark valde därefter att stämma landstinget för att de, som hon menar, brutit mot hennes rätt till samvetsfrihet. Hon begärde skadestånd och diskrimineringsersättning.

Landstinget får rätt i rätten

I stämningen skrev hon bland annat: ”Ellinor Grimmarks rätt till samvetsfrihet och religionsfrihet har kränkts av region Jönköpings län i samband med nekad anställning och återtagande av anställning, genom indragen studielön, genom kränkande uttalande samt genom att ställa upp villkor för anställning”, rapporterar Jnytt.

I dag kom tingsrättens dom i tvistemålet.

De avslår där Ellinor Grimmarks talan avslås, vilket innebär att tingsrätten inte ger henne gehör för stämningen och hon nekas skadestånd. I stället döms hon att betala landstingets rättegångskostnader – drygt 925 000 kronor.

Tingsrätten slår i domen fast att diskrimineringslagen är ett tillräckligt skydd för religionsfriheten.

”Tingsrätten bedömer vidare att villkoret att en barnmorska ska kunna utföra aborter är både lämpligt och nödvändigt. Tingsrätten anser därför inte att barnmorskan diskriminerats”, skriver man i ett pressmeddelande.

Är besviken

Ellinor Grimmark mottog domen med besvikelse.
– Samtidigt har hon varit diskriminerad under en längre tid och är väl inte förvånad att hon inte får rätt i första instans, säger ett av hennes juridiska ombud, Ruth Nordström.
Ruth Nordström menar att rätten inte prövat frågan om samvetsfrihet utan bara rätten till religionsfrihet.
– Det är en stor brist att man över huvud taget inte prövat Europakonventionen, utan gått enbart på diskrimineringslagen säger hon.
Ruth Nordström uppger att hon och advokat Jörgen Olson, som också företräder Ellinor Grimmark, ska fortsätta diskutera domen med sin klient men att mycket talar för att de kommer att överklaga den.
– Europakonventionen står över svensk lagstiftning och ska gälla före. Om målet går vidare till Europadomstolen blir det väldigt svårt för Sverige att visa att vi har ett så unikt vårdsystem, som skiljer sig från de skandinaviska grannländerna och majoriteten av de andra europeiska länderna att det är helt omöjligt för oss att inte respektera samvetsfriheten, säger hon.
Ruth Nordström säger också att det är en besvikelse att Ellinor Grimmark dömts att betala landstingets rättegångskostnader och att hennes klient av familjeskäl helst hade sluppit jobba i Norge. Särskilt eftersom hon vet hur akut bristen på barnmorskor är inom den svenska vården.

Aftonbladet har sökt Ellinor Grimmark.

Sofia Roström Andersson

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Debatten om samvetsfrihet

ÄMNEN I ARTIKELN

Debatten om samvetsfrihet

Lag & rätt

DO, Diskrimineringsombudsmannen