Lågt förtroende för Löfven i flyktingfrågan

Väljarnas förtroende för Stefan Löfven och hans regering är lågt i flyktingfrågan, enligt en ny undersökning från Aftonbladet/Inizio.

Hela 63 procent av de tillfrågade anser att regeringen inte tar tillräckligt ansvar för flyktingsituationen.

– Många skriver att man upplever att regeringen inte riktigt ser verkligheten som man själv uppger att den ser ut, säger Karin Nelsson på Inizio.

Den nya undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet. Den första frågan lyder "Tycker du att regeringen tar tillräckligt ansvar för flyktingsituationen eller inte?". 63 procent av de tillfrågade svarade nej.

Den andra frågan handlar om förtroendet för Stefan Löfvens sätt att hantera situationen. 53 procent svarar att de har "mycket litet förtroende" och ytterligare 11 procent "ganska litet förtroende".

Förtroendet har inte ökat

Aftonbladet/Inizio genomförde två liknande undersökningar i september. Mellan de två undersökningarna kunde man se en liten uppgång i förtroendet för regeringen och Stefan Löfven.

– Han syntes mycket då. Han träffade Merkel och initierade samtal på europeisk nivå, säger Karin Nelsson på Inizio.

Den nya undersökningen skiljer sig lite från undersökningarna i september. Trots det kan man se vissa tendenser, enligt Karin Nelsson.

– Frågan är inte ställd på riktigt samma sätt som då men vi kan tydligt se att förtroendet inte har ökat, säger hon.

Kopplat till partisympatier

Sedan september har det hänt flera saker som borde fått betydelse i undersökningen men som inte fått det, enligt Karin Nelsson.

– Det finns en överenskommelse men eftersom väljarna inte har sett några konkreta konsekvenser av uppgörelsen har förtroendet inte heller ökat, säger hon.

Hur de tillfrågade har valt att svara är främst kopplat till partisympatier.

– Alliansens väljare har lågt förtroende för Löfven och regeringen. Sverigedemokratiska väljare är de som har allra minst förtroende för Löfven. Där uppger 93 procent att man har ganska lite eller mycket lite förtroende för statsministern, säger Karin Nelsson.

Öppna frågor

I den senaste undersökningen ställs även konkreta frågor om flyktingmottagandet. Om man vill att Sverige ska ta emot fler eller färre flyktingar.

– Resultatet har förändrats sedan i september. Då tyckte ungefär tre av tio av de tillfrågade av Sverige ska ta emot fler flyktingar. Nu har den siffran sjunkit. I den senaste undersökningen vill bara en av tio att Sverige ska ta emot fler flyktingar, säger Karin Nelsson.

Undersökningen avslutas med öppna frågor.

– Många skriver att man upplever att regeringen inte riktigt ser verkligheten som man själv uppger att den ser ut.

Om undersökningen: Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1286 intervjuer under perioden 7-8 oktober 2015 och genomförd som en webbundersökning.

Mätningen från Aftonbladet/Inizio

Tycker du att regeringen tar tillräckligt ansvar för flyktingsituationen eller inte?

Ja, de tar tillräckligt ansvar: 25%

Nej, de tar inte tillräckligt ansvar: 63%

Tveksam, vet ej: 11%

Har du förtroende för statsminister Stefan Löfvens sätt att hantera situationen eller inte?

Mycket stort förtroende: 10%

Ganska stort förtroende: 15%

Varken stort eller litet förtroende: 10

Ganska litet förtroende: 11%

Mycket litet förtroende: 53 %

Tveksam/Vet ej: 1%

En del vill hjälpa flyktingarna och andra har inte möjlighet eller vill inte. Hur är det med dig. Är du beredd att hjälpa eller inte?

Ja absolut: 30 %

Ja kanske: 18 %

Nej, har inte möjlighet: 20%

Nej, vill inte: 23 %

Tveksam/Vet ej: 9%

Migrationsverket räknar med att mellan 140 000 och 190 000 flyktingar kommer att söka asyl i Sverige 2015. Tycker du att vi ska ta emot fler eller färre flyktingar jämfört med idag?

Fler: 11%

Färre: 65%

Lika många som idag: 14 %

Tveksam/Vet ej: 10 %

Fotnot: Svaren är avrundade, varför totalsumman ibland inte blir 100 %

Det flyr de från – och så många får stanna i Sverige
Publisert:

LÄS VIDARE