Halkolycka stör trafiken på E6

NYHETER

En trafikolycka som ställer till avsevärda problem på E6 inträffade i natt på Ödsmålsbron i Bohuslän.

En långtradare fick i halkan sladd och ställde sig på tvären i den norrgående motorvägsfilen och körde in i broräcket.

– Det rådde blixthalka på bron, säger polisens presstalesman Thomas Fuxborg.

Chauffören klarade sig utan fysiska skador men olyckan kunde ha slutat betydligt allvarligare om långtradaren forcerat räcket helt på den höga bron.

– Det som hänt är allvarligt. Räcket måste enligt reglerna lagas innan vi kan släppa på trafiken igen. När det kan ske är svårt att säga, säger Agneta Eklund, på Trafikverkets presstjänst.

Trafiken i södergående riktning mot Göteborg går som vanligt. Trafiken mot Uddevalla leds om vid Stenungsundsmotet via gamla E6.

Det råder lokal halka i norra Bohuslän och delar av Dalsland. En del mindre avåkningar har skett men utan allvarliga personskador.

TT