Flyktingkatastrofen

”Slarvigt uttryckt av polisen”

Av: 

Monika Israelsson

NYHETER

Polisen i Skåne varnar privatpersoner för att skjutsa flyktingar över Öresundsbron och säger att det är olagligt. Vad får man egentligen göra för att hjälpa flyktingar? Emma Persson, advokat med inriktning på asylrätt, reder ut begreppen.

Är det människosmuggling att hjälpa någon in i Sverige?

– För man någon över gränsen är det människosmuggling. Men det finns ett avgörande i Högsta domstolen (NJA 2009 s.424) där en person hjälpte tre andra in i Sverige via Öresundsbron. I domslutet sades att om man hjälper någon in i Sverige som sedan omedelbart söker asyl så handlar det om ett så kallat humanitärt undantag och personen bör frikännas. I det fallet dömdes personen, men det berodde på att personerna inte sökte asyl vid första möjliga tillfälle.

Är det människosmuggling att skjutsa en flykting inom Sverige?

– Möjligen om det handlar om att köra personen tvärs genom landet till nästa gräns. Om det är tydligt att syftet är genomfart (Utlänningslagen 20 kap 8§). Det har dock aldrig prövats. Men att köra någon till en moské eller till Migrationsverket kan jag absolut inte se skulle vara olagligt. Det är slarvigt uttryckt av polisen. De flesta av mina klienter har haft folk som hjälpt till att skjutsa dem och det har aldrig varit ett problem.

Är det lagligt att ge flyktingar som man möter mat och husrum?

– Absolut. Det finns ju gömda personer, papperslösa, och det är inte olagligt att härbärgera dem så länge de görs ideellt. Det är dock olagligt om det görs i vinstsyfte (Utlänningslagen 20 kap 7§). Såklart är det också olagligt om det skulle finnas ett tvång, att man tvingar med sig någon.

Är det lagligt att ta med sig ensamkommande barn hem?

– Olagligt kan jag inte se att det är om det inte är mot barnets vilja. För att det ska handla om egenmäktighet med barn (Brottsbalken 7 kap 4§) så krävs att barnet skiljs från sina vårdnadshavare och är under 15 år. De flesta är 15 år eller över och någon vårdnadshavare har de ju inte med. Det är däremot olämpligt tycker jag. Processen är att Migrationsverket ordnar boende och hjälper barnet med asylansökan och sedan får barnet en god man.

Varför tar inte fler flyktingar flyget till Sverige?

– Det krävs visum för att resa till Sverige från de flesta länder som de asylsökande kommer ifrån, till exempel Afghanistan, Eritrea, Somalia och Syrien. Transportören (till exempel flygbolaget) ska kontrollera att den person som transporteras från land utanför EU/Schengenområdet har pass och de tillstånd som krävs för att resa in i landet. Om det visar sig att personen inte har de här tillstånden och avvisas, så är transportören skyldig att stå för resan från Sverige, resa för eventuell bevakningspersonal och uppehälle innan resan kan göras.

En del flyger såklart hit på viseringar man kunnat erhålla av andra länders ambassader eller på falska handlingar.

Vad händer med flyktingarna efter att de sökt asyl?

– När någon har sökt asyl tilldelas personen ett offentligt biträde, en asylutredning görs, det offentliga biträdet skriver yttrande och beslut tas. Processen tar i dag mycket lång tid, jag skulle uppskatta minst ett år från asylansökan till beslut hos Migrationsverket. Jag har klienter där det tagit cirka 1,5 år nu.

ANNONS

Lindex basplagg 3 för 2 – handla barnens kläder och få den billigaste på köpet!

Extern länk från Lindex SE

Shoppa här

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Flyktingkatastrofen

Lag & rätt