Grillare stoppas av eldningsförbud

NYHETER

Brandrisk i stora delar av landet

Nu är det många som passar på att grilla. Sommarkvällarna är ljusa och det är varmt ute.

Men det varma vädret har torkat ut markerna och på många håll råder totalt eldningsförbud.

- Här i Stockholm råder det totalt eldningsförbud, säger Karl Henriksson som är brandingenjör inom Stockholms brandförsvar.

Det är helt förbjudet att elda i skog och mark i Stockholm just nu. Det är bara på den egna tomten som grillen är tillåten. Men många tar inte hänsyn till förbudet, något som Karl Henriksson är medveten om:

- Förbudet hindrar väl knappast inte folk men de flesta är skötsamma. Och det är ju skillnad mellan att tända en grill på en stenstrand i skärgården än att göra det mitt inne i skogen.

Inte bara Stockholm

Det är inte bara i Stockholm som det råder totalt eldningsförbud.

I Östersund uppger räddningstjänsten att brandrisken ligger på fyra eller fem på skalan. Brandrisken bedöms genom att SMHI mäter markfuktigheten. Sedan gör räddningstjänsten en bedömning utifrån det. Fem är högst på skalan och när brandrisken bedöms vara fyra eller högre så råder totalt eldningsförbud.

Även i Göteborg är det stor brandrisk.

- Just i Göteborg och Halland är det på gränsen till eldningsförbud, säger Stefan Rahm.

I Borlänge ligger brandrisken på en trea, alltså på gränsen till eldningsförbud.

- Fortsätter det så här blir det snart en fyra, säger Lars Hellman som är brandmästare på räddningstjänsten i Dala Mitt-Borlänge.

Lars Hellman råder de som ska grilla i naturen att tänka på var man befinner sig så det inte finns brännbart material i närheten.

- Man ska också avgränsa eldstaden ordentligt. ha släckmedel nära till hands och framför allt se till att släcka branden ordentligt innan man går därifrån. Det är allra viktigast, säger han.

Varnar för engångsgrillarna

Många som har picnic eller åker ut med båten tycker att engångsgrillarna som säljs i bland annat matbutiker och bensinmackar billigt är praktiska att använda. Men de är inte nödvändigtvis speciellt säkra att använda.

- Vi är rädda för engångsgrillarna och vill varna för dem. De är praktiska att använda, man slipper ta med sig kol och tändvätska och annat och de är lättstartade. Men de blir väldigt varma på undersidan. Om man ska använda en sådan så måste man se till att ha obrännbart underlag, säger Karl Henriksson, Stockholms brandförsvar.

Stefan Rahm på räddningstjänsten i Göteborg stämmer in i kritiken:

- Jag håller med om att kan vara brandfarliga. Sedan tycker jag inte om dem överhuvudtaget. De är slöseri med resurser och miljöovänliga.

Att tänka på vid grillning:

Susanna Vidlund