Slammet har krävt fem dödsoffer

"Det här är nog större än vi förstår"

Samtidigt som det röda, frätande giftslammet sprider sig längs floderna lämnar det förödelse efter sig.

Djur- och växtlivet dör ut – människor drivs på flykten.

Och i dag krävde slammet sitt femte dödsoffer, enligt Sky News.

– Jag känner en enorm hopplöshet, jag tror inte vi förstår hur stort område och hur mycket liv som faktiskt drabbas, säger naturvårdsexperten Tom Arnbom.

Vattenlivet är helt dött i den ungerska floden Marcal som ligger nära dammen som brast vid ett aluminiumverk i måndags.

I går nådde det rödbruna slammet Donau vars flodområde berör 15 europeiska länder men enligt Ungerns inrikesminister Sandor Pinter ser det i nuläget inte ut som att det även Donau kommer att drabbas av en biologisk eller miljörelaterad katastrof då de alkaliska utsläppens påverkan på flodens pH-värde minskat.

"Alla fiskar är döda"

I det röda slammets spår ligger tusentals döda djur. Hittills har fem människor dött och 150 personer har fått frätskador av det en miljon kubikmeter slam som läckt ut. Hundratals människor som bor i området har fått lämna sina hem eftersom det är omöjligt att bo kvar.

– Alla fiskar är döda och vi har inte kunnat rädda växtligheten heller. Vi har försökt att sänka pH-värdet i vattnet vid flera platser på floden med gips och syra men det har varit förgäves, säger Tibor Dobson som leder det regionala katastrofarbetet till den ungerska nyhetsbyrån MTI.

Det är det höga pH-värdet som gör slammet farligt. Att pH-värdet är så högt beror på kaustiksodan som används vid utvinningen.

"Slår ut allt"

Slammet innehåller även flera farliga tungmetaller som kvicksilver, bly, arsenik, och krom som orsakar allvarliga skador.

Tom Arnbom, naturvårdsexpert på Värdsnaturfonden WWF, säger att det som hänt i floden Marcal är en av de största naturkatastroferna på länge.

– Det här slår ut allt, all växtlighet och allt djurliv, på ett enormt stort område. Det går ännu inte att säga hur många djur och människor och växter som kommer att drabbas, säger han.

Han påminner om en annan stor olycka i Rumänien år 2000. En damm brast vid en guldgruva och vatten innehållande cyanid och tungmetaller rann ut i floden Tisza och sedan vidare ut i Donau.

Men nu har slammet spolats ut över ett 40 kvadratkilometer stort område, och det kommer att kräva ett enormt arbete att sanera det översta jordlagret, menar han.

– Det här är nog mycket större. Vi vet ju inte riktigt vad det här slammet innehåller än och hur man ska få bort det ur jorden. Det hotar ju att ta sig ner även i grundvattnet. säger Arnbom.

"Hopplöshet"

– Jag känner en enorm hopplöshet och ett medlidande med de som är där nere. Jag tror att det kommer att ta många år innan området är helt sanerat.

Mark Personne är överläkare på giftinformationscentralen. Han kan bara uttala sig generellt om läget i Ungern eftersom det ännu inte är känt vilka halter av de olika tungmetallerna som slammet innehåller. Det har talats om en pH-halt på 13 men siffran är ännu obekräftad.

– Att flera människor fått frätskador talar ju för att pH-värdet i slammet är över 11, 5 vilket är värdet då man kan få frätskador vid kontakt med huden. Man bör då genast skölja det drabbade området med vatten, säger Personne.

"Dålig smak i munnen"

Att få tungmetaller på huden är inte farligt. Däremot är det inte bra att få dem i sig eller att andas in dem. Flera rapporter från Marcal-området har tytt på att människor fått i sig slammet i damm-form när det torkar.

– När jag är 30 minuter utomhus får jag en dålig smak i munnen och min tunga känns konstig, beskriver Barbara Szalai Szita som bor i en av de hårdast drabbade byarna Devecser.

Det finns även en oro att metallerna ska ta sig ner i grundvattnet även om Ungerns inrikesminister Sandor Pinter i dag säger att så ännu inte är fallet.

– Det är inte bra när tungmetaller tar sig ner i dricksvattnet för då blir det inte bara en engångsföreteelse, då får man i sig låga halter varje dag. Nyligen upptäckte man till exempel att många människor i Bangladesh haft en gifitg halt av arsenik i sitt dricksvatten, något som kan ge allvarliga symptom, säger Mark Personne.

Publisert: